La consellera de Benestar i Família, Carme Figueras, i la secretària d'Estat per a la Immigració, Consuelo Rumí, signaran demà, dimarts 20 de juliol a les 13:30h, la pròrroga del conveni de cololaboració entre la Generalitat i el Ministeri de Treball i Afers Socials per al desenvolupament d'actuacions d'acollida, integració i reforç educatiu de les persones immigrants. A l'acte també hi assistirà la secretària per a la Immigració del Departament de Benestar i Família, Consol Prados.