La consellera d'Acció Social i Ciutadania i l'Alcalde de Prats del Lluçanès (Osona) signaran un conveni de cololaboració per a la construcció d'un equipament dins Pla rural d'atenció social (Prats) per apropar i facilitar l'accés als recursos socials per a les persones grans que viuen en zones rurals o semirurals.
La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i l'Alcalde de Prats del Lluçanès (Osona), Ramon Besora, signaran, demà divendres 27, un conveni de cololaboració per a la construcció d'un equipament dins Pla rural d'atenció social (Prats) per apropar i facilitar l'accés als recursos socials per a les persones grans que viuen en zones rurals o semirurals.

L'Ajuntament facilita el local ubicat a l'avinguda Pompeu Fabra, 8, del Prats de Lluçanès, amb una superfície de 180 m2. Per a la seva construcció, el departament d'Acció Social i l'Ajuntament aportaran a parts iguals 70.173 €, que correspon al 50% del cost total del projecte.

Així mateix el Departament finançarà, pel manteniment del servei, l'import equivalent a 10 places, a jornada sencera amb menjar inclòs. La quantitat màxima a pagar es concretarà en protocol addicional un cop entri en funcionament el servei; en el mateix protocol es fixarà l'import que el Departament finançarà per la prestació del servei d'atenció domiciliària.

L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament ha endegat el Pla rural d'atenció social (Prats) com un nou model d'atenció integral de les persones majors de 65 anys, principalment en aquelles comarques rurals que es caracteritzen per la baixa densitat de població, amb elevada taxa d'envelliment i sobreenvelliment, alt percentatge de municipis petits i dispersos, i dificultat per l'obtenció de serveis.

Els Prats ofereixen els serveis propis d'un centre de dia, a més dels espais complementaris de serveis amb caràcter ambulatori i a domicili, per a persones grans, per tal d'aconseguir la continuïtat en el desenvolupament de les activitats habituals en el seu entorn immediat, responent a les necessitats reals de la persona gran i llurs familiars.