La consellera Capdevila ha presidit l'acte de signatura dels protocols addicionals dels convenis marc amb l'Ajuntament de Lleida i els consells comarcals de la demarcació en matèria de serveis socials per l'any 2007, i que rebran una quantitat global de 8.803.621 euros aquest any, que representa un increment d'un 30% respecte a l'any passat
La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha presidit l'acte de signatura dels protocols addicionals dels convenis marc amb l'Ajuntament de Lleida i els consells comarcals de la demarcació en matèria de serveis socials per l'any 2007.

En l'acte que ha tingut lloc a la seu de la delegació territorial del govern de la Generalitat, avui divendres 20 d'abril, hi han participat l'alcalde de Lleida i els presidents dels consells comarcals de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l'Urgell.

L'Ajuntament de Lleida i els consells comarcals de la demarcació rebran una quantitat global de 8.803.621 euros aquest any. L'increment que aquesta quantitat assignada suposa és del 30%, donat que l'any passat va ser de 6.340.416 euros. El conveni marc dels protocols addicionals que avui s'hi ha signat té una vigència fins al 2008. Cada any, però, s'han de signar aquests protocols per concretar els programes i les quantitats que s'atorguen als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals.

Mitjançant aquesta col·laboració, el Departament d'Acció Social i Ciutadania coopera en el finançament de programes locals i comarcals que fan referència als serveis socials d'atenció primària; al transport adaptat; a l'atenció especialitzada de persones amb disminució; a l'atenció especialitzada a la gent gran amb dependència; a les drogodependències i la prevenció de la SIDA; a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb situació de dependència; a la inclusió social; a l'atenció a la infància i l'adolescència; a les famílies monoparentals; a les dones i els seus fills en situació de violència masclista; i per a la integració de les persones estrangeres immigrants.