Drets Socials

Les menors romaneses ateses per la DGAIA i les seves famílies disposaran d'un centre de dia al Raval que els permetrà millorar la seva situació social

query_builder   23 novembre 2006 17:00

event_note Nota de premsa

Les menors romaneses ateses per la DGAIA i les seves famílies disposaran d'un centre de dia al Raval que els permetrà millorar la seva situació social

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i el Casal dels Infants del Raval han posat en marxa aquest servei per combatre l'exclusió social d'aquestes joves
La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Benestar i Família (DGAIA) i el Casal dels Infants del Raval han acordat posar en marxa un centre de dia per a les menors romaneses que estan sota la protecció de la DGAIA i les seves famílies. El projecte pretén atendre aquestes joves durant el dia, oferint recursos i activitats que puguin considerar atractius.

Fins ara, la DGAIA ha actuat amb aquest col·lectiu seguint els mateixos protocols que s'apliquen a la població autòctona, és a dir, valorant la situació de desemparament e ingressant les menors romaneses en centres residencials d'acció educativa. Amb el temps, s'ha posat de manifest que aquestes actuacions són clarament ineficaces i que en molts casos, la mesura adoptada és rebutjada per les menors que marxen del centre sense poder iniciar una mínima intervenció de tipus educatiu.

Per aquest motiu, el Casal dels Infants del Raval ha elaborat un projecte que pretén abordar les dificultats que pateix el col·lectiu de menors romaneses a Catalunya. La seva realitat es veu marcada per l'ús de la mendicitat com a font principal d'ingressos de la família, les hores al carrer, la maternitat precoç, l'analfabetisme, la pressió de l'entorn cultural i familiar, i el rebuig i aïllament social agreujat per la barrera lingüística. Entre els objectius que caldrà assolir per superar aquestes dificultats, cal destacar els següents:

- Reduir les situacions de risc i desatenció dels infants, fills de les famílies romaneses.

- Comprometre les famílies amb un pla de millora social i d'integració dels aspectes més crítics de la seva situació social.

- Capacitar les mares i pares en relació a la cura dels fills i les pautes de criança més promocionadores

- Iniciar processos de formació i integració social i laboral utilitzant els recursos i xarxes d'atenció normalitzats d'atenció.

- Aconseguir una vinculació i seguiment efectiu dels casos des dels serveis socials d'atenció primària territorials.

- Adquirir competències laborals bàsiques necessàries per accedir a itineraris formatius o laborals.

- Conèixer i assumir els drets i deures de la societat d'acollida.

Per assolir aquests objectius, la DGAIA i el Casal dels Infants del Raval han acordat desenvolupar un procés de treball amb les menors romaneses, els seus fills i les seves famílies, que es divideix en tres fases:

1. En una primera fase, es treballarà per convertir les mesures de protecció de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència en una oportunitat d'inclusió i promoció social. Davant la detecció de situacions de desatenció o mendicitat infantil, la DGAIA establirà com a una mesura obligatòria l'assistència al centre de dia. Així mateixa, s'acordarà amb la família (pròpia o extensa) aquesta mesura com a alternativa a altres mesures més greus (ingrés o retirada dels infants).

2. La segona fase consistirà en oferir un entorn de responsabilització, acompanyament i control. Les noies assistiran en el centre de dia amb un alt impacte horari en activitats de formació, socio-culturals, socialitzadores i d'atenció materno-infantil. En el centre de dia, l'equip educatiu establirà amb les menors uns objectius de canvi i el compromís familiar necessari per poder dur a terme una intervenció centrada en els compromisos individuals i familiars-comunitaris.

3. La tercera fase pretén transferir la responsabilitat del seguiment de la mesura als serveis socials d'atenció primària territorial. En la mesura en què s'acompleixen els compromisos d'integració, es transfereix el cas als referents dels serveis socials d'atenció primària del territori, que es responsabilitzaran del seguiment i l'ampliació dels recursos d'integració. Es dóna de baixa després d'un període de seguiment.

Segons les previsions de la DGAIA i el Casal dels Infants del Raval, el Centre de Dia podria atendre simultàniament entre 12 i 15 adolescents romaneses, que assistirien acompanyades dels seus nadons. Actualment, els centres de protecció de la infància i l'adolescència del Departament tenen acollits fins a 32 menors romanesos. Es tracta del segon grups més nombrosos atès a la DGAIA, per darrere del col·lectiu magrebí.

L'experiència del Casal dels Infants del Raval

Des del 2005, el Casal dels Infants del Raval està atenent un grup de nois i noies gitanos romanesos menors d'edat infractors en el Centre de Dia de Justícia Juvenil que l'entitat té conveniat amb la Direcció General de Justícia Juvenil. Aquesta experiència ha permès desplegar metodologies ajustades a aquest col·lectiu i disposar d'un coneixement sobre la comunitat valuós per al desenvolupament de metodologies. El centre ha atès a mares romaneses (menors i majors d'edat) i a adolescents romanesos infractors per al compliment de les mesures judicials. Fruit d'aquesta feina, el Casal dels Infants del Raval ha desplegat una xarxa de contactes amb diferents agents i entitats relacionades amb la intervenció socioeducativa amb aquest col·lectiu per tal de validar les metodologies, fer una prospecció de bones pràctiques i establir accions realistes a curt i mig termini.

La xarxa de projectes i serveis socioeducatius de l'entitat esdevenen el suport necessari per desplegar aquest projecte. L'entitat actua amb una constel·lació de petits serveis i recursos adreçats a la formació bàsica, la promoció personal i la qualitat de vida per la inserció social d'aquests joves. La capacitat professional i de recursos de l'entitat representen una garantia de diversificació d'oferta adaptada per al funcionament del projecte d'intervenció amb les menors gitano romaneses.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia