En l'ordre del dia del ple extraordinari s'abordaran diversos punts per al desplegament de la Llei d'atenció a la dependència
La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, participa avui dijous a Madrid, a les 16.30 hores, en la reunió convocada pel ministre de Treball i Afers Socials, Jesús Caldera, del ple extraordinari del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència.

En l'ordre del dia del ple extraordinari destaquen els punts següents: per una banda, informar sobre la Llei de promoció de l'Autonomia Personal i l'Atenció a les persones en situació de Dependència, l'avantprojecte del Real Decret sobre el nivell mínim de protecció del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència garantitzat per l'Administració General de l'Estat i la Seguretat Social dels cuidadors professionals i no professionals; i, per una altra banda, la constitució de grups de treball sobre els projectes d'acord, l'estudi del marc de cooperació amb els criteris de distribució de crèdits per als convenis d'acord i l'elaboració del calendari de la posada en funcionament del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.