El proppassat dimecres, 2 de novembre, el Departament de Benestar i Familia va presentar una campanya que, sota el lema Necessito una família, vol promoure l’acolliment familiar de menors atesos en centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència. L’interès que ha despertat aquesta campanya ho demostra el fet que, fins al dia d’avui, s’han rebut més de 200 trucades de persones interessades en ampliar informació sobre l’acolliment.
El proppassat dimecres, 2 de novembre, el Departament de Benestar i Familia va presentar una campanya que, sota el lema "Necessito una família", vol promoure l’acolliment familiar de menors atesos en centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.

 L’interès que ha despertat aquesta campanya ho demostra el fet que, en un sol dia, es van rebre 82 sol·licituds d’informació; en data d’avui les demandes d’informació superen abastament les 200 trucades; concretament l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) ha rebut 135 demandes d’informació, les Institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF), acreditades per integrar els infants en una família d’acollida, han rebut 77 peticions d’informació, a més de les trucades demanat informació adreçades directament al 012.

Els telèfons on es poden adreçar les famílies interessades en acollir un infant són el 012 i el 93 483 12 62.

Per atendre totes aquestes peticions, l’ICAA ha programat dues sessions informatives per a famílies sobre l’acolliment. Hi haurà una sessió el proper dia 11, al que ja s’hi han inscrit 25 persones, i la següent està programada per al dia 21; en funció de la demanda, es podrien fer més sessions informatives extraordinàries, més enllà de les que ja es fan habitualment.

Segons les dades de la Secretaria de Famílies i d’Infància, a Catalunya hi ha actualment un total de 217 infants que podrien ser acollits per una família. Aquestes famílies interessades en l’acolliment poden sol·licitar un nen, una nena o un grup de dos o més germans. Cal tenir en compte que aquests infants poden tenir alguna deficiència física, psíquica o sensorial. A més, alguns dels menors presenten trastorns afectius i poden necessitar suport psicològic i educatiu.

Molts infants estan durant llargs períodes de temps en centres residencials i no han viscut mai en un ambient familiar idoni, per això les famílies disposades a acollir un infant han de sentir-se implicades amb el benestar de la infància i gaudir d’una situació afectiva equilibrada, un entorn familiar estable i socialitzador, així com disposar de temps per dedicar-lo als infants