El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha signat els protocols addicionals dels convenis marc amb els ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació del Camp de Tarragona en matèria de serveis socials per a l'any 2007. En l'acte hi han participat: el secretari general del Departament d'Acció Social i Ciutadania, Jordi Rustullet, i el director dels Serveis Territorials del departament, Jordi Tous. Tot i que estava confirmada la presència del delegat del govern de la Generalitat a Tarragona, finalment no ha pogut assisitir-hi.

En l’acte de signatura, que ha tingut lloc a la seu de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona, avui divendres 11 de maig, han participat els alcaldes i les alcaldesses dels ajuntaments de Calafell, Cambrils, Reus, Salou, Tarragona, Valls i el Vendrell, així com els presidents i presidentes dels consells comarcals de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

Els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals de la demarcació de Tarragona rebran una quantitat global de 8.179.722 euros aquest any. L’increment que aquesta quantitat assignada suposa és del 35,6%, donat que l’any passat va ser de 6.032.297 euros.

Estabilitat financera al món local

Aquest pacte amb el món local es va iniciar el 2004 i té vigència fins al 2008 amb l’objectiu de garantir l’estabilitat financera dels municipis i els consells comarcals. Cada any s’han de signar aquests protocols addicionals per concretar els programes i les quantitats que s’atorguen als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals.

Mitjançant aquesta col·laboració, el Departament d’Acció Social i Ciutadania coopera en el finançament de programes locals i comarcals que fan referència als serveis socials d’atenció primària; al transport adaptat; a l’atenció especialitzada de persones amb disminució; a l’atenció especialitzada a la gent gran amb dependència; a les drogodependències i la prevenció de la SIDA; a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb situació de dependència; a la inclusió social; a l’atenció a la infància i l’adolescència; a les famílies monoparentals; a les dones i els seus fills en situació de violència masclista; i per a la integració de les persones estrangeres immigrants.

A Catalunya, aquest any, el Departament d’Acció Social i Ciutadania ha adjudicat un total de 107.077.343 euros (81.529.180 el 2006). En conjunt, els 62 ajuntaments de més de 20.000 habitants que s’hi han presentat a la convocatòria rebran un total de 70.887.205 euros, i els 40 consells comarcals i la mancomunitat que s’hi han presentat rebran un total de 36.190.138 euros.

A hores d’ara, el Departament d’Acció Social i Ciutadania ja treballa per a tenir preparat un nou pacte que comprengui el període 2008-2012, en el qual s’establirà la nova fórmula de finançament a través de contractes per programa. Amb aquesta iniciativa, el departament aposta per dotar-se dels elements d’organització que permetin ser efectius per avançar cap a la universalització dels serveis socials.