Acció Social i Ciutadania reforça els àmbits d'atenció social primària, inclusió social, atenció a la infància, situació de violència masclista i integració de persones immigrants
La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha presidit l'acte de signatura dels protocols addicionals dels convenis marc amb l'Ajuntament de Tortosa i els consells comarcals de la demarcació de les Terres de l'Ebre en matèria de serveis socials per a l'any 2007. En l'acte, que ha tingut lloc a la seu de la delegació territorial del govern de la Generalitat, avui divendres 4 de maig, hi han participat l'alcalde de Tortosa i els presidents dels consells comarcals del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

L'Ajuntament de Tortosa i els consells comarcals de la demarcació rebran una quantitat global de 3.336.957 euros aquest any. L'increment que aquesta quantitat assignada suposa és del 28%, donat que l'any passat va ser de 2.607.262 euros. En l'acte de signatura dels protocols addicionals dels convenis marc en matèria de serveis socials de la demarcació de les Terres de l'Ebre, la consellera Carme Capdevila ha explicat la necessitat de "treballar conjuntament amb les administracions locals per a fer front als reptes socials".

Estabilitat financera al món local

La consellera Carme Capdevila també ha recordat que "aquest pacte amb el món local es va iniciar el 2004 i té vigència fins al 2008 amb l'objectiu de garantir l'estabilitat financera dels municipis i els consells comarcals". Cada any s'han de signar aquests protocols addicionals per concretar els programes i les quantitats que s'atorguen als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals.

Mitjançant aquesta col·laboració, el Departament d'Acció Social i Ciutadania coopera en el finançament de programes locals i comarcals que fan referència als serveis socials d'atenció primària; al transport adaptat; a l'atenció especialitzada de persones amb disminució; a l'atenció especialitzada a la gent gran amb dependència; a les drogodependències i la prevenció de la SIDA; a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb situació de dependència; a la inclusió social; a l'atenció a la infància i l'adolescència; a les famílies monoparentals; a les dones i els seus fills en situació de violència masclista; i per a la integració de les persones estrangeres immigrants.

A Catalunya, aquest any, el Departament d'Acció Social i Ciutadania ha adjudicat un total de 107.077.343 euros (81.529.180 el 2006). En conjunt, els 62 ajuntaments de més de 20.000 habitants que s'hi han presentat a la convocatòria rebran un total de 70.887.205 euros, i els 40 consells comarcals i la mancomunitat que s'hi han presentat rebran un total de 36.190.138 euros.

Nova etapa de relació amb els municipis

La consellera Carme Capdevila ha avançat que el departament ja treballa per a tenir preparat un nou pacte que comprengui el període 2008-2012 i que s'establirà la nova fórmula de finançament a través de contractes per programa. Segons ha explicat, "la societat canvia i, des del Departament d'Acció Social i Ciutadania, apostem per a anar-nos dotant d'elements d'organització que ens permetin ser efectius per avançar cap a la universalització dels serveis socials".