La consellera de Benestar i Família, Carme Figueras, s’ha compromès avui al Parlament a introduir el tractament de la tartamudesa en la cartera de serveis socials de la sanitat pública i a recolzar les entitats que treballen a favor d’aquest collectiu, com és el cas de la Fundació Catalana de la Tartamudesa i la Fundación Española de la Tartamudez.

En resposta a una interpel·lació al Consell Executiu sobre la integració i la protecció de les persones tartamudes, la consellera Carme Figueras ha admès que encara queda molta feina per fer però que el Govern es compromet a treballar en favor de la integració de la tartamudesa en les polítiques d’atenció, suport i integració social i laboral.

Durant la seva intervenció, la consellera ha destacat que aquesta deficiència requereix una política interdisciplinària, que implica els departaments d’Educació, Salut i Benestar i Família, entre d’altres. Precisament, des de d’aquest àmbits, s’estan executant una sèrie d’actuacions a tenir en compte. En matèria d’educació, s’està elaborant una Guia sobre la tartamudesa en col·laboració amb la Fundación Española de la Tartamudez que es posarà a disposició dels professionals dels centres.

Pel que a l’àmbit de la sanitat, la consellera de Benestar i Família ha destacat que s’estan abordant una sèrie de línies d’acció com la inclusió de l’atenció i suport a les persones amb tartamudesa en el catàleg del nou concurs de contractació de recursos de rehabilitació i logopèdia del Servei Català de la Salut i la realització d’activitats de diagnòstic i tractament precoç en la població escolar de 3 a 7 anys per part dels professionals logopedes del Departament d’Educació.

En relació amb l’àrea de serveis socials, s’ha d’afavorir un major coneixement sobre aquest tema entre els professionals per millorar la integració de les persones afectades als diferents entorns. Segons la consellera, el treball conjunt i coordinat entre els experts relacionats amb el quequeig és una mesura que permetrà avançar en el coneixement, el tractament i la integració d’aquestes persones.

Una altra actuació important a desenvolupar, segons la consellera, es donar suport a les entitats que treballen per promoure la qualitat de vida de les persones amb tartamudesa, i per aquest motiu, ha ofert la seva col·laboració a la Fundació Catalana de la Tartamudesa. Pensant en els mitjans de comunicació i la seva funció social, la consellera ha anunciat que sol·licitarà al Consell de l’Audiovisual de Catalunya que estudiï la problemàtica de les persones amb tartamudesa per poder treballar en la creació d’una sèrie de recomanacions dirigides als professionals dels mitjans de comunicació públics i privats de Catalunya.

Amb la intenció de donar a conèixer als diputats la millor manera d’actuar davant una persona que quequeja, la consellera ha finalitzat la seva intervenció amb una sèrie de consells pràctics. Alguns d’ells són: evitar comentaris com “parlar més a poc a poc” o “no et posis nerviós” ; evitar ajudar a la persona amb tartamudesa a acabar una frase o bé intentar traslladar a la persona que és més important el que està dient que no pas com ho està dient.