La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha visitat aquest matí les obres del futur Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) "Mas Pins" a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). Quan entri en funcionament, a finals d'any, aquest equipament rellevarà l'actual situat a Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat). Per aquest motiu l'alcaldessa de la localitat, Glòria Matas, ha acompanyat la consellera en la visita al futur CRAE de Sant Cugat.

El Departament d'Acció Social i Ciutadania inverteix 964.500 € en el futur Centre Residencial d'Acció Educativa "Mas Pins". Les obres es divideixen en dues fases. Actualment s'està executant la primera, consistent a remodelar i adequar els 890 metres quadrats de superfície de la masia que acollirà l'equipament. La segona fase consistirà en l'ampliació del centre amb noves aules i tallers d'activitats. Un cop enllestit, el CRAE acollirà 30 persones.

Els CRAE són establiments propis de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) o pertanyents a entitats d'iniciativa social col·laboradores de la DGAIA que ofereixen al menor un recurs alternatiu al medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Desenvolupen la seva tasca en els següents aspectes:

- Atenció integral als menors que hi són ingressats a proposta dels equips tècnics corresponents, per contribuir al seu procés educatiu i de desenvolupament personal

- Cura de la seva salut física i psíquica, vetllant pel desenvolupament harmoniós de la seva personalitat

- Disseny del projecte educatiu individual dels menors a partir del diagnòstic o l'avaluació inicial

- Coordinació amb els altres serveis i professionals que intervenen en el procés d'atenció i protecció als menors

- Promoció, en els casos en què sigui possible, del retorn del menor amb la família d'origen o, en cas contrari, l'acolliment en família extensa o aliena.

Els CRAE substitueixen temporalment la família en els casos en els que l'Administració, a través de la DGAIA, ha detectat una situació de desemparament en el menor i s'ha vist obligada a suspendre, temporalment, l'exercici de la pàtria potestat als pares, atorgant la guarda, per temps limitat, al director del Centre.