Durant la sessió explicarà les línies d'actuació del Departament d'Acció Social i Ciutadania en aquest àmbit
La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, acompanyada de la directora de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), Carolina Homar, compareixerà en la sessió informativa de la Comissió d'Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitat del Parlament de Catalunya per explicar les línies d'actuació que se seguiran des del departament en aquest àmbit.

La sessió de la Comissió d'Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitat tindrà lloc a la Sala de Grups del Palau del Parlament el dijous 12 d'abril, a les 16.00 hores.