En l'ordre del dia del ple extraordinari destaca l'aprovació del barem de valoració de la situació de dependència
La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, assistirà demà divendres a Madrid a la reunió convocada pel ministre de Treball i Afers Socials, Jesús Caldera, en el que ha de ser un ple extraordinari del Consell Territorial del Sistema per l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

L'ordre del dia del ple extraordinari té dos punts: acordar el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i acordar la participació de les Diputacions Forals del País Basc en el Consell Territorial.