Avui, la Consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha inaugurat un Punt Òmnia al Casal Cívic del Barri de Sant Josep Obrer de Reus; té un pressupost per aquest 2005 de 24.000€ i compta amb una dinamitzadora que ha començat a formar els grups de treballs i les inscripcions per a la gent del barri. Ja hi ha 4 grups d’adults i un de joves que participen en diversos programes.
Avui, la Consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha inaugurat un "Punt Òmnia" al Casal Cívic del Barri de Sant Josep Obrer de Reus. Han acompanyat la consellera, entre altres,  l’alcalde de l’Ajuntament de Reus, Miquel Pérez, i el director dels Serveis Territorials de Benestar i Família, Jordi Tous.

Els Punt Òmnia tenen com a finalitat garantir que qualsevol persona pugui accedir a les noves tecnologies de la comunicació i la informació evitant l’analfabetisme digital, alhora que dinamitza la vida associativa de la comunitat. El projecte neix l’any 1999 a partir d’una iniciativa del Departament de Benestar i Família i el Departament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació. Actualment hi ha 111 punts Òmnia arreu de Catalunya i, a partir de l’any 2003, l’Òmnia s’incorpora a la Xarxa de Telecentres de Catalunya.

El Punt Òmnia de Sant Josep Obrer té un pressupost per aquest 2005 de 24.000€ i compta amb una dinamitzadora que, des de primers de setembre, ve mantenint contactes amb les entitats del barri i ha començat a formar els grups de treballs i les inscripcions. Així ja hi ha 4 grups d’adults i un de joves que fan activitats diverses i també participen en els programes "Aprendre a Aprendre" i "Jugar i Llegir"

Aquest Punt Òmnia Sant Josep Obrer neix amb la voluntat de ser un recurs del Pla de Desenvolupament Comunitari, PDC, del qual avui s’ha signat un conveni entre el Departament de Benestar i Família, l’Ajuntament de Reus i la Federació d’Associacions de Veïns de Catalunya. El PDC vol potenciar el desenvolupament identitari dels barris, districtes, municipis i comarques, optimitzant i racionalitzant els recursos existents. Així mateix vol fomentar la corresponsabilitat i el compromís ciutadà, alhora que en millora la qualitat de vida i promou el seu desenvolupament integral.