El divendres 31 de març es compleix un any de l’aprovació pel Parlament de la reforma legislativa que va permetre que parelles homoparentals poguessin formalitzar processos d’adopció. Des de l’entrada en vigor de la modificació legislativa, 19 parelles homoparentals catalanes han sollicitat poder adoptar: 6 són nuclis familiars formats per dones i 13 per homes. 17 sollicituds són per adoptar un infant a Catalunya, i dues tenen caràcter internacional per adoptar al Brasil.D’aquestes 19 sol·licituds, 5 parelles han estat declarades idònies i estan pendents que se’ls assigni un infant; 7 parelles més es troben en procés de formació i valoració; 5 s’han donat de baixa del procés, i, finalment, 2 parelles tenen concertada la primera sessió informativa obligatòria.
Aquest divendres, 31 de març, es compleix un any de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la reforma legislativa impulsada pel Govern que va permetre que parelles homoparentals poguessin formalitzar processos d’adopció, una modificació legal que va entrar en vigor el dia 16 d’abril.

Per a la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, un any després, queda de manifest la normalització d’aquests processos d’adopció, "a diferència d’algunes persones contràries a la mesura que vaticinaven la fi dels models tradicionals de família, el cert és que la possibilitat que parelles homoparentals puguin adoptar a Catalunya no ha representat cap daltabaix ni cap ruptura social al nostre país; l’únic que ha representat és l’eliminació de barreres discriminatòries per raons d’orientació sexual a l’hora de valorar la idoneïtat dels dos membres de la parella" i ha afegit Simó, "fins aleshores, el fet que les parelles homosexuals no poguessin adoptar legalment havia motivat l’existència d’adopcions encobertes de parelles de gais i lesbianes que s’havien pogut tramitar com si es tractés de famílies monoparentals. Això comportava valorar únicament la idoneïtat d’una persona sola que es feia càrrec de l’adopció, mentre que la criança i cura de la criatura requeia, de fet, en els dos membres de la parella". La consellera de Benestar ha conclòs que "la regulació d’aquest nou marc legal millora la protecció dels nens i nenes amb una valoració de la idoneïtat dels dos membres de la parella adoptant". Ha estat el primer any d’implantació de la llei, que ha de poder anar avançant en l’àmbit de l’adopció internacional a mesura que es vagin obrint nous acords amb països tercers.

Des de l’entrada en vigor de la modificació legislativa, un total de 19 parelles homoparentals catalanes han sol·licitat poder adoptar a l’Institut Català de l’Adopció i l’Acolliment (ICAA): 6 són nuclis familiars formats per dones i 13 per homes. Pràcticament totes les sol·licituds van dirigides a adoptar un infant a Catalunya, a excepció de dues que tenen caràcter internacional, concretament, al Brasil.

Pel que fa a l’estat de les diferents sol·licituds, 5 de les parelles han estat declarades idònies i estan pendents que se’ls assigni un infant; 7 parelles més es troben en procés de formació i valoració; 5 més s’han donat de baixa del procés, i finalment, dos parelles tenen concertada la primera sessió informativa obligatòria.