El nou dispositiu donarà suport i assessorament a les famílies adoptives i una major protecció als infants.
Com a resposta a noves demandes socials i en compliment del compromís de Govern, la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, presenta aquest proper dilluns, 20 de juny, el primer programa datenció postadoptiva de Catalunya.Aquest és un nou dispositiu de lInstitut Català de lAcolliment i de lAdopció que, per primera vegada, dóna, des de ladministració catalana, un servei a totes aquelles famílies que ja han adoptat un infant, oferint un espai de consulta, orientació i intervenció individual i familiar on es podran tractar les necessitats que puguin aparèixer durant el procés posterior a ladopció.NOTA: durant la presentació es facilitaran dades sobre levolució en els darrers anys de les adopcions de Catalunya i les adopcions internacionals.