La consellera Figueras ha anunciat avui al Parlament que la Generalitat enviarà una Carta de Cooperació al Ministeri de Treball i Afers Socials perquè les dues administracions analitzin amb detall si el projecte de llei de la dependència suposa una possible invasió de competències autonòmiques. La consellera pretén llimar qualsevol possible conflicte de competències a través del consen i del dialeg
La consellera de Benestar i Família, Carme Figueras, ha anunciat avui en la sessió de control al Govern al Parlament que el gabinet jurídic del Departament de Presidència de la Generalitat enviarà una Carta de Cooperació al Ministeri de Treball i Afers Socials perquè les dues administracions analitzin amb detall si el projecte de llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència suposa una possible invasió de competències autonòmiques. Mitjançant aquesta carta de cooperació que s'enviarà a Madrid, la consellera pretén que, a través del consens, s'aconsegueixi llimar qualsevol possible conflicte de competències.

Arran d'una pregunta de CIU, la consellera ha explicat que ha pres aquesta decisió després de rebre, amb data de 15 de juny, l'informe definitiu del gabinet jurídic de la Generalitat sobre el projecte de llei de la Dependència que s'està tramitant al Congres dels Diputats, ja que els informes jurídics previs que existeixen sobre aquesta normativa es van fer al gener en base a l'avantprojecte de llei i no pas el text actual.

Durant la seva intervenció, la consellera ha demanat a CIU que no es preocupi ja que "el Govern defensarà les competències de Catalunya, com no pot ser d'una altra manera, i que ho farà des del consens i l'acord, i no pas mitjançant el victimisme i l'enfrontament". El govern ha primat, en primer lloc, l'acord i el consens amb el Govern central perquè aquesta llei és molt important per als ciutadans.

A més, Carme Figueras ha afegit que el Govern de la Generalitat ja està posant en marxa tots els mecanismes perquè a partir del gener del 2007 es pugui començar a aplicar a Catalunya la llei de la Dependència, ja que significa que hi haurà molts recursos de l'Estat per atendre a Catalunya les necessitats de les persones amb dependència, persones grans i persones amb discapacitats.

Per finalitzar, la consellera de Benestar i Família ha lamentat que CIU defensi una esmena a la totalitat del projecte de llei en el Congrés dels Diputats i ha recordat que fins i tot el PP ha apostat pel consens en una llei de tanta transcendència.