Benestar i Família posa en funcionament a Tarragona un projecte datenció i suport integral per a joves amb dificultats socials.La consellera Anna Simó inaugurarà un centre on es desenvoluparà un pla dhabitatge, amb pisos assistits i residència, i un pla laboral, que comptarà amb un programa de formació, orientació i assessorament.
La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, inaugurarà el proper dimecres 1 de juny un centre per a joves treballadors. Lobjectiu daquest nou recurs, que posa en funcionament la Direcció General dAtenció a la Infància i lAdolescència, és donar suport integral als joves tutelats i extutelats en el procès demancipació i adquisició dautonomia. Així mateix, aquest programa inclou orientació i formació en els àmbits psicològic, sanitari, legal, doci i darrelament al territori.Aquest equipament semmarca en el Projecte de suport integral als joves amb en dificultat social 16-20 i sadreça a aquelles persones que han arribat a la majoria dedat i no poden accedir a un habitatge o a una feina per diferents motius, com ara: la manca de recursos econòmics o la necessitat dorientació i assessorament.La consellera Anna Simó inaugurarà aquest nou centre acompanyada de la secretària de Famílies i dInfància, Montserrat Tur, i la directora general dAtenció a la Infància i lAdolescència, Imma Pérez Rovira. A lacte també hi assistirà el delegat de Govern de la Generalitat a Tarragona, Xavier Sabaté; i el director de Serveis Territorials de Benestar i Família a Tarragona, Jordi Tous.