Drets Socials

El Departament de Benestar i Família instaurarà un nou ajut per a les adopcions internacionals el 2006

query_builder   6 octubre 2005 14:00

event_note Nota de premsa

El Departament de Benestar i Família instaurarà un nou ajut per a les adopcions internacionals el 2006

La mesura, que dóna resposta a les reivindicacions de pares i mares que opten per l’adopció internacional, forma part de les polítiques del Govern de suport a la diversitat de models de famílies a CatalunyaLes famílies beneficiàries rebran 2.330 euros amb aquest nou ajut per a l’adopció internacional
La Secretaria de Famílies i Infància del Departament de Benestar i Família instaurarà un nou ajut per donar suport econòmic als pares i mares que opten per l’adopció internacional. La partida pressupostària que es destinarà representa una inversió de 3.728.000 euros.

La mesura s’adopta en desenvolupament  de l’article 12 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i vol donar resposta a les reivindicacions de les associacions de pares i mares adoptants, que sovint han expressat la seva inquietud pel cost que representa per l’economia familiar haver d’assumir bona part de les despeses que genera tot el procés d’adoptar un infant a un altre país i el greuge comparatiu envers altres pares i mares de la resta de l’Estat.

El nou ajut, que entrarà en vigor el 2006 tal com es va comprometre la consellera a principis de mandat, forma part de les noves polítiques que impulsa el Departament de Benestar i Família en el reconeixement i suport a la diversitat de models de famílies existents a Catalunya. Aquest nou ajut tindrà un límit de renda en les rendes altes. Per a les famílies beneficiàries, l’ajut serà de 2.330 euros.

Així mateix, la Secretaria de Famílies i Infància té a punt la redacció de proposta de Decret que ha de desenvolupar la Llei de suport a les Famílies, que té per objecte la regulació del marc de prestacions econòmiques i ajuts que el Govern de la Generalitat  atorga a les famílies. Aquestes prestacions tenen la finalitat de proporcionar suport econòmic i contribuir a les dificultats extraordinàries que apareixen amb l’arribada de fills i filles i per tal de facilitar que les famílies tinguin els fills i filles que lliurement escullin i contribuir a la conciliació de la vida familiar i laboral.

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, va entrar en vigor el 16 de gener de 2004. Malgrat les limitacions pressupostàries, el Departament de Benestar i Família –des de l’any 2004– ha ampliat el ventall de famílies beneficiàries d’algunes de les previsions legislatives :

a)  A l’empara de l’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, l’any 2004, la prestació econòmica per infant a càrrec es va atorgar fins als sis anys d’edat en els casos no solament de famílies nombroses sinó també de famílies monoparentals sense límit d’ingressos. D’aquesta manera, aquesta classe de famílies s’equiparen a les nombroses tant pel que fa a l’edat dels infants beneficiaris com a l’import de la prestació que reben (superior en ambdós casos respecte a les famílies que no es qualifiquen ni de monoparentals ni de nombroses).

b) Es va crear (aquest mateix any 2004) un ajut a famílies en situació d’especial vulnerabilitat amb part o adopció múltiple de tres o més infants, a l’empara de la disposició addicional 5a de la Llei. En la convocatòria de l’any 2004 el Departament va rebre 221 sol·licituds.

c) L’any 2005, i de conformitat amb l’article 11 de la Llei, es regula una prestació no sotmesa als ingressos de la famílies per a aquelles en què s’hagi produït un part, adopció o acolliment múltiple de dos o més infants durant l’any 2005. La quantia que reben les famílies varia segons el nombre de fills o filles nascuts, adoptats o acollits i el pagament és únic per a cada família.

A més, cal esmentar que en l’atorgament d’aquestes prestacions sempre han tingut la mateixa consideració que els pares/mares aquella persona o persones que tenen a càrrec seu els infants, sempre que hi convisquin i en depenguin econòmicament.

Així mateix, els supòsits d’acolliment s’han assimilat, a l’empara de l’article 3 de la Llei, als casos d’adopció i naixement.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia