Drets Socials

El Departament de Benestar i Família obre un Punt de Trobada per a Infants a Lleida en el marc de les noves polítiques de suport a les famílies

Aquest servei està destinat a facilitar el compliment de les visites als infants en casos de conflictivitat familiar

query_builder   15 juliol 2005 12:00

event_note Nota de premsa

El Departament de Benestar i Família obre un Punt de Trobada per a Infants a Lleida en el marc de les noves polítiques de suport a les famílies

Aquest servei està destinat a facilitar el compliment de les visites als infants en casos de conflictivitat familiar

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha signat avui divendres, 15 de juliol, un acord amb l’Ajuntament de Lleida per al desenvolupament del Punt de Trobada per a Infants a la ciutat. Tot seguit s’ha realitzat una visita a les instal·lacions d’aquest servei de la Secretaria de Famílies i d’Infància del Departament de Benestar i Família.

Els Punts de Trobada per als Infants són serveis destinats a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar. En concret, per al compliment del règim de visites dels infants en els casos de separació o divorci, però també, per a l’exercici del règim de visites per part de la família biològica en el cas d’infants acollits en els centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) o per a les famílies acollidores i que necessitin visites tutelades.

Està previst que cada Punt de Trobada faci el seguiment i el control de les visites d’unes 200-250 famílies a l’any. El pressupost que destina el Departament de Benestar i Família per cada Punt de Trobada és d’uns 120.000 euros anuals. Durant aquest any, la Secretaria de Famílies i d’Infància del Departament de Benestar i Família té previst posar en funcionament dos nous punts de trobada a altres municipis de Catalunya. L’objectiu és assolir un equipament a cada partit judicial en el termini de vuit anys.

La posada en marxa d’aquest servei, el primer a Catalunya després dels quatre punts oberts a la ciutat de Barcelona el 15 d’abril, representa un canvi de model en l’atenció als infants i les famílies en conflicte. D’aquesta manera, el personal que atendrà els punts de trobada per als infants està format per un equip multidisciplinar integrat per titulats en psicologia, treball social, pedagogia i educació social, amb formació i experiència especialitzada en treball amb famílies i infants.

Amb aquesta actuació, per primera vegada la Generalitat de Catalunya assumeix les funcions que li atorga la Llei 18/2003, que estableix que les polítiques de suport a les famílies han de garantir l’interès superior del menor, sobretot en situacions familiars especials que poden agreujar-ne la vulnerabilitat. També s’executa la Resolució 911/VI del Parlament sobre la implantació de punts de trobada familiar en el territori de Catalunya.

Els objectius específics dels punts de trobada són:

Facilitar la trobada de l’infant amb el progenitor o progenitors no custodis Vetllar per la integritat física i psíquica dels membres de la família i els infants en casos de risc de violència durant el règim de visites Evitar que els infants hagin de trobar-se amb els seus familiars en àmbits destinats a altres finalitats (comissaries, jutjats, etc.) Garantir la seguretat afectiva de l’infant i assegurar que les visites es realitzin en el seu benefici Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades durant el compliment del règim de visites Assegurar que, en el tràmit de lliurament i recollida de l’infant, no es produeixin conflictes entres els progenitors, vetllant especialment pel compliment de les mesures de seguretat dictades per a les víctimes de violència de gènere Oferir a l’autoritat judicial el coneixement i la informació sobre el desenvolupament de les visites i la seva incidència  en els infants

Les activitats principals que duen a terme l’equip de professionals del servei del Punt de Trobada són:

El lliurament i el retorn de l’infant per part del pare o la mare no custodi o persona guardadora al pare o mare no custodi o persona no guardadora La realització de la visita entre fills i filles i pare o mare no custodi o persona no guardadora, supervisada pels professionals del punt de trobada La cessió de l’espai i el material per poder facilitar la trobada dels pares i les mares amb els fills i les filles La realització de les entrevistes corresponents als familiars implicats en el règim de visites La realització del seguiment de l’expedient on es farà constar el compliment o l’incompliment per part dels progenitors de la resolució judicial i les incidències que puguin produir-se durant el lliurament i la recollida.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia