La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha inaugurat la residència assistida i centre de dia de gent gran Santa Tecla-Llevant, avui dijous 19 de maig, situada al carrer de l’Internet s/n de Tarragona. La consellera ha presidit l’acte d’inauguració dels nous equipaments al costat del delegat del Govern de la Generalitat, Xavier Sabaté; el director territorial de Benestar i Família, Jordi Tous; l’alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal; i el director general i gerent de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, Joan M. Adserà.

El Departament de Benestar i Família ha finançat el 38,77% de l’import de les certificacions d’obra, el que es correspon amb un import total d’1.803.036,31 euros de subvenció. Des del 2002 fins al 2004, el Departament de Benestar i Família va adjudicar 751.265,15 euros. Durant els anys 2004 i 2005, ha adjudicat un total d’1.051.771,21 euros.

L’any 2001 es va crear aquesta entitat sense ànim de lucre promoguda per l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. Posteriorment, la Xarxa va promoure la creació de tres fundacions: Hospital, que cobreix els àmbits assistencials d’atenció especialitzada; CAUS, centrada en l’atenció primària; i Sociosanitària i Social de Santa Tecla, dedicada a l’atenció sociosanitària i social.

El terreny on s’ha construït la nova residència està situat a la Vall de l’Arrabassada de Tarragona i està delimitat pels carrers de Mozart, de Joan Fuster i d’Internet. L’àrea residencial està formada per dos edificis, situats en direcció nord-sud, d’aquesta manera les habitacions tenen sol de matí o de tarda. Totes les habitacions disposen d’oxigen, aspiració i bany assistit, i estan adaptades per a donar resposta a persones residents d’alta dependència.