Drets Socials

El Departament de Benestar i Família augmenta un 30% el pressupost que destina a programes socials per a persones amb VIH/Sida

query_builder   1 desembre 2005 11:00

event_note Nota de premsa

El Departament de Benestar i Família augmenta un 30% el pressupost que destina a programes socials per a persones amb VIH/Sida

L’increment pressupostari encarrila el camí cap a la garantia de drets que recollirà la futura Llei de serveis socials, que amb la cartera de prestacions, incorpora nous serveis de suport a l’ocupació i pisos amb serveis de suport per atendre persones amb VIH/Sida

En el marc dels programes socials per atendre a persones amb VIH/Sida, el Departament de Benestar i Família ha dedicat uns 2.227.000 euros del pressupost de 2005. Les principals inversions d’aquesta partida s’han destinat al finançament de places residencials i a les accions comunitàries de prevenció, ajuda mútua i integració social.

Per al pressupost 2006, segons ha anunciat la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, s’hi destinaran més de 2.965.000 d’euros, augmentat així un 30% el pressupost per atendre les persones amb VIH/Sida a Catalunya. Una inversió en polítiques socials que s’emmarca en el programa interdepartamental entre els departaments de Benestar i Família i de Salut.

Aquest increment, però, ha d’anar acompanyat dels instruments que donin seguretat i garantia de qualitat de vida a les persones. Per això, tal com ha anunciat la consellera Simó, la futura Llei de serveis socials, que ha d’aprovar el Govern properament, preveu un canvi substancial en l’atenció social de les persones amb VIH/Sida.

La Sida en la nova Llei de serveis socials

La nova Llei de serveis socials de Catalunya, preveu desenvolupar una cartera de serveis que aprovin el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya. Els serveis que estiguin contemplats a la cartera de serveis es garantiran a tota Catalunya a la població que reuneixi les condicions de necessitat que s’estipulin per a cada servei. La cartera de serveis preveu el suport a l’ocupació per a persones amb necessitats especials i pisos de suport per atendre a persones amb VIH/Sida.

La nova Llei també tindrà en compte que les persones que tinguin una mancança d’autonomia per a algunes activitats de la vida diària, tinguin un conjunt de prestacions garantides a la cartera de serveis. Per tant, les persones amb VIH/Sida que desenvolupin malalties incapacitants, tindran accés a prestacions tècniques i econòmiques, que ara només estan disponibles amb un pressupost limitat, i per a les persones amb rendes baixes.

Noves línies estratègiques en l’atenció social

En paral·lel a l’aprovació de la Llei de serveis socials, un cop exhaurits els Acords per la millora de la qualitat dels serveis d’atenció residencial per a persones amb VIH/Sida (2003-2005), el Departament de Benestar i Família es planteja un tomb a les polítiques socials d’atenció a les persones afectades.

D’aquí que, al llarg de l’any 2005, s’ha estat treballant en el que han de ser les noves línies estratègiques, que es consensuaran amb les entitats representatives, que hauran de garantir:

el suport social necessari dins de l’àmbit de la inserció i de l’acolliment, la promoció d’accions de prevenció comunitària, la coordinació dels processos d’inserció social amb les accions d’altres departaments de la Generalitat (Salut, Justícia, Treball i altres agents).

Aquest treball, que estarà finalitzat a principis de 2006, ha de permetre donar resposta al Pla d’Actuació Social del Departament i, alhora, assessorar en la planificació i l’avaluació del Departament, molt específicament en l’àmbit de la Sida. Amb aquest treball es pretenen analitzar les necessitats dels sectors socials en l’àmbit de la Sida; proposar estratègies de planificació, ordenació i avaluació, i potenciar la transversalitat de les actuacions (interdepartamentals, amb les entitats associatives, etc.).

Així mateix, aquest any 2005, s’ha posat en marxa un grup de treball per al disseny d’indicadors de qualitat en centres residencials d’atenció a les persones amb necessitats socials afectades amb el VIH/Sida. L’objectiu és millorar la qualitat, avaluar la situació del sector per impulsar la millora de l’oferta de serveis i ajudar a garantir un nivell bàsic dels dispositius i els recursos en l’ambit de la Sida en benefici de l’atenció a les persones que ho necessiten.

L’objectiu és disposar d’un manual per a l’avaluació externa d’aquests indicadors de qualitat dels centres residencials per a persones amb necessitats socials afectades per VIH/Sida.

El grup de treball es centra en l’anàlisi de vint-i-quatre indicadors han de poder avaluar l’atenció a la persona i la família, aspectes ètics i relacionals en l’atenció a la persona, l’organització i la gestió dels dispositius, la coordinació amb altres sectors, les entitats i l’entorn. Entre els indicadors, destaquen el Pla d’atenció, la qualitat de vida, el suport familiar, l’educació per a la salut, la satisfacció del resident, la confidencialitat de la informació, la gestió de qualitat, la formació dels professionals o l’adequació d’infraestructures, entre d’altres.

El manual que ha de proporcionar el grup de treball serà l’eina per establir un sistema d’avaluació externa basat en el consens entre l’Administració i els professionals del sector, disposar d’uns indicadors que permetin identificar la qualitat de l’atenció dispensada i valorar-na l’evolució en el temps, així com identificar les àrees diana de millora pels propers anys, de forma que es puguin realitzar plans de formació i posar en funcionament altres mesures sectorials.

Inversions 2004-2005

En els dos últims anys, el Departament de Benestar i Família ha atorgat ajuts per un import total de 446.522 euros a entitats sense ànim de lucre. Aquests ajuts han subvencionat un total de 15 entitats el 2004 i 13 el 2005, per al desenvolupament de programes de suport a la prevenció, l’ajuda mútua i la integració.

D’altra banda, l’any 2004 es van finançar 102 places residencials, amb un import total d’1.355.605 euros. D’aquestes places, 68 corresponien a llars residència d’atenció 24 hores i 34 a pisos amb suport d’atenció 12 hores. En total es van atendre 233 persones en centres residencials amb finançament públic.

En acabar aquest any 2005, el Departament calcula que s’hauran finançat 115 places residencials, amb un import d’1.649.997 euros. D’aquestes places, 62 corresponen a llars residència d’atenció 24 hores i 53 a pisos amb suport d’atenció 12 hores.

Per al proper any 2006 es preveu un augment del suport a l’activitat de les entitats i l’adjudicació de més de vint places en l’àmbit residencial per a l’atenció a les persones amb necessitats socials.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia