Amb motiu del Dia internacional contra la violència envers les dones, instaurat el 25 de novembre per l’ONU, la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, i la secretària de Famílies i Infància, Montserrat Tur, han participat en la concentració que ha convocat la Generalitat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, a les 12 hores. En la concentració s’ha llegit una declaració i s’han realitzat cinc minuts de silenci per denunciar aquesta greu vulneració dels drets humans més elementals, el primer dels quals és el dret a la vida.

Davant l’evidència de la violència envers les dones, el Departament de Benestar i Família té com a objectiu continuar treballant per a la creació de nous instruments que allunyin cada cop més la violència masclista de la nostra realitat i del nostre imaginari social. Aquest és un dels compromisos polítics a partir del qual el Departament ha definit noves estratègies i continua desplegant els recursos necessaris perquè vagin minvant els efectes que aquesta violència té sobre les dones i la ciutadania del nostre país.

L’any 2004, el Departament de Benestar i Família, a través de la Secretaria de Famílies i Infància, va posar en funcionament la Unitat de Violència Familiar, destinada exclusivament a la prevenció, l’atenció i la gestió dels recursos d’aquesta matèria (Decret 448/2004 de 30 de novembre sobre la reestructuració parcial del Departament). D’altra banda, a partir de l’entrada en vigor de la Llei catalana dels drets de les dones per eradicar la violència masclista és crearà i es gestionarà la xarxa d’atenció a dones i infants que pateixen violència.

Actuacions i inversions durant el 2005

En el marc simbòlic del Dia Internacional contra la violència envers les dones, el Departament de Benestar i Família vol destacar que aquest any 2005 ha adjudicat un total d’1.239.126 euros:

S’han subvencionat 57 entitats locals, amb un import de 440.454 euros. Convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments de més de  20.000 habitants, consells comarcals i les entitats públiques vinculades per al manteniment de sistemes de resposta urgent fora dels horaris habituals per a dones i infants que es troben en situacions de violència. S’han subvencionat 21 entitats, amb un import de 798.672 euros. Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats per a programes de detecció, prevenció i recuperació en els supòsits de violència de gènere. També s’han signat diversos acords de col·laboració amb les universitats Autònoma de Barcelona i Ramon Llull per a la formació especialitzada de professionals en violència de gènere.

A més de les actuacions subvencionades, el Departament de Benestar i Família ha posat en funcionament els següents equipaments:

5 punts de trobada, quatre dels quals estan localitzats a Barcelona i un a Lleida, pensats i creats per a la infància però que també compleix una funció de protecció per a les dones que pateixen violència ja que són espais segurs en què poden fer el lliurament i la recollida dels infants. 2 centres d’intervenció especialitzada (CIE), un a Salt (el Gironès) i un altre a Sant Feliu (el Baix Llobregat), que s’obrirà a principis del 2006. Els CIE, dotats d’un equip multidisciplinar, atén les demandes que arriben al centre i de l’àmbit territorial d’actuació a través dels Serveis Locals d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). 1 casa d’acollida a la comarca del Baix Llobregat, que es posarà en funcionament el proper mes de desembre.

Inversions i actuacions previstes per al 2006

La inversió prevista del Departament de Benestar i Família en aquest àmbit per al 2006 és de 10,1 milions d’euros, el que suposa un increment del 63,25% respecte l’any 2005. Aquesta quantitat ha de servir per subvencionar les actuacions d’aquest any, per al manteniment dels equipaments existents i per a la posada en funcionament de nous recursos.

En concret, la previsió és la posada en funcionament de:

4 nous punts de trobada, que es localitzaran als municipis de Girona, Tarragona, Vilanova i la Geltrú i el Prat de Llobregat. 3 nous Centres d’Intervenció Especialitzada (CIE), que es localitzaran a les comarques del Segrià, el Tarragonès i el Montsià.