El director de l'ACCD, David Minoves, ha assegurat que "un cop vistes les conseqüències d'aquest sisme i les necessitats de la població afectada, ens comprometem a seguir treballant amb tots els actors locals i en la reconstrucció material, psicològica i econòmica de la zona afectada".

Coincidint amb el primer aniversari del tsunami, una delegació de l'ACCD ha visitat Indonèsia, Sri Lanka i la Índia per tal de fer el seguiment d'algunes de les actuacions que l'ACCD subvenciona en aquests països i identificar, a la vegada, nous projectes de reconstrucció i rehabilitació als quals es podria donar suport d'ara endavant. Actualment, s'està intervenint en els sectors salut, aigua i sanejament i reconstrucció física d'edificis. 

David Minoves: "Des de l'ACCD volem destacar que l'ajut internacional en una fase inicial va permetre assistir a les víctimes i satisfer les seves necessitats vitals, així com evitar possibles epidèmies i propagació de malalties".

A més, també ha volgut remarcar l'impacte que el tsunami està tenint en els conflictes armats presents a la zona. "Mentre a Indonèsia el tsunami es va convertir en una finestra d'oportunitat per a una solució negociada al conflicte armat entre el GAM i el Govern d'Indonèsia, a Sri Lanka ha produït un efecte contrari, reaguditzant el conflicte existent entre el Govern del país i l'exèrcit d'alliberament Tamil, l'LTTE.

El total de les aportacions del conjunt d'administracions públiques catalanes per la gestió de la crisi és d'1.695.000 euros. L'ajut destinat per part de la Generalitat de Catalunya ha estat de 617.073 euros, dels quals, l'ACCD n'ha esmerçat 500.000. "En aquest viatge d'avaluació, hem tancat una primera fase havent executat tot allò al qual ens vam comprometre en un primer moment", conclou Minoves.