El Programa Carnet Jove i + 25, que té la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), impulsarà un nou projecte solidari per sensibilitzar als 404.778 titulars d'aquests carnets sobre diferents crisis humanitàries. Els titulars del carnet decidiran a quina de les nou "crisis oblidades" del continent africà es destina una part de la seva quota.

Per fer-ho hauran d'informar-se sobre aquestes catàstrofes i votar, a la pàgina web del programa, a quina d'elles consideren més oportú ajudar econòmicament.  La participació activa és, precisament, el segon objectiu del projecte. La partida econòmica, de 75.000 € (que és part de la quota dels titulars) es posarà a disposició d'una ONG que treballi en el país escollit.

Les anomenades crisis oblidades són les que presenten una necessitat més imminent d'actuació, i totes elles presenten unes característiques comunes: es troben en països del sud amb molts recursos naturals i estan en un conflicte armat allargat en el temps -fet que comporta que no sigui notícia als mitjans de comunicació-. Han estat aquests els motius que en han portat el Programa Carnet Jove i + 25 a prendre consciència i fer memòria del que sovint passa desaparcebut.

Entre aquestes catàstrofes hi ha crisis alimentàries, guerres civils, problemes d'accés a l'aigua, desplaçaments interns de població, altes taxes de mortalitat infantil, de tuberculosi, d'analfabetisme de les dones, expansió de la SIDA o problemes de reconstrucció postbèlica. Els països de l'Àfrica que ho pateixen principalment són: Mauritània, Mali, Costa d'Ivori, Níger, República Dominicana del Congo, Malawi, Uganda, Etiòpia i Sudan.

Procés participatiu

El Projecte Carnet Jove Solidari s'emmarca dins el Connecta't, programa orientat a potenciar valors i motivar la participació dels titulars. Els dos objectius bàsics del Projecte Carnet Jove Solidari són fomentar la participació activa, sensibilitzar, i iniciar els joves en valors solidaris. 

Per això, s'ha dissenyat un espai web propi, http://www.carnetjove.net on, mitjançant un mapa del continent africà els titulars podran informar-se i hauran de respondre a un mínim de tres preguntes sobre les crisis oblidades. Llavors podran votar a quin d'aquests nou països volen destinar els 75.000 €. 
El termini per participar a aquesta iniciativa s'obrirà el 4 de maig i es tancarà el 30 de juny.

 

L'espai web també donarà eines als usuaris que vulguin ser encara més actius, tot adreçant-los a programes de formació, estades solidàries i projectes de cooperació i solidaritat.