Polítiques Digitals

El conseller Sabaté informa de les novetats a la funció pública en cas d'aprovació del nou estatut

query_builder   15 juny 2006 09:40

event_note Nota de premsa

El conseller Sabaté informa de les novetats a la funció pública en cas d'aprovació del nou estatut

El conseller de Governació i Administracions Públiques ha enviat una carta electrònica oberta als Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions amb els canvis que es registraran a la funció pública si entra en vigor el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Amb l’aprovació del nou estatut, si aquest supera el referèndum, la Generalitat de Catalunya experimentarà alguns canvis en el seu funcionament. La Generalitat passarà a tenir en règim de competència exclusiva l’organització de la seva administració. Això afectarà des de la mateixa estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l’articulació territorial, fins a les diferents modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.

La Generalitat de Catalunya també assumirà competències exclusives sobre el règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques catalanes i sobre ordenació i organització de la funció pública. A més, també tindrà competències en matèria de formació del personal laboral, entre d’altres. El nou Estatut preveu aquestes novetats i canvis competencials per fer possible una Administració pública “forta, moderna, eficaç, de qualitat i propera als ciutadans”.

Administracions locals

Respecte a l’àmbit de governació local, el nou text estatutari estableix les bases d’una organització territorial amb la incorporació de la vegueria com a àmbit territorial específic per a l’exercici del govern intermunicipal de cooperació local. El text també reconeix el rol de les administracions locals en el sistema institucional de Catalunya, i incorpora de manera explícita el principi d’autonomia local que proclama la Constitució de 1978. A l’Estatut també hi ha previsions sobre finançament, així com del compromís de determinar els mecanismes per al finançament dels nous serveis derivats de l’ampliació de les competències dels governs locals.

El nou rol atorgat a les administracions locals també es manifesta en la creació del Consell de Governs Locals com a òrgan de representació dels municipis i les vegueries en les institucions de la Generalitat. L’objectiu d’aquest darrer instrument és actuar com a mecanisme de cooperació institucional.

Per aconseguir aquests propòsits i en el cas que s’aprovi el nou Estatut, la Generalitat gestionarà, en exclusiva, les relacions interinstitucionals entre la mateixa Generalitat i els ens locals, així com les tècniques d’organització i de relació per a la cooperació i la col•laboració. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre les relacions entre les institucions de la Generalitat i els ens locals i també és competència exclusiva de la Generalitat el règim dels béns de domini públic, comunals i patrimonials i les modalitats de prestació dels serveis públics. Respecte als ens locals creats per la Generalitat, aquesta serà l’encarregada de determinar els òrgans de govern d’aquells, així com el seu règim electoral.

Aquestes novetats derivades de l’aplicació del nou Estatut, si aquest l’aproven els ciutadans el proper 18 de juny, les explica el conseller de Governació i Administracions Públiques en una carta electrònica oberta adreçada per mail a alcaldes, consellers comarcals i diputats de les diputacions provincials.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia