El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, entitat constituïda per la Generalitat de Catalunya i el Consorci Localret, ha fet pública, DOGC núm. 4882, la convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya per millorar la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Les subvencions corresponents a aquesta convocatòria tenen com a doble objecte la participació dels ens locals en els projectes promoguts pel Consorci i la concessió d’ajuts pel desenvolupament de projectes promoguts directament pels ens locals i especificats en les bases reguladores de la convocatòria tenint una dotació màxima de 2.700.000 euros.

El termini de presentació de les sol•licituds per concórrer a aquesta convocatòria serà del 25 de juny al 16 de juliol d’enguany, ambdós inclosos.

Aquesta convocatòria dóna continuïtat a les realitzades en exercicis anteriors des del Consorci AOC que van obtenir  una  notable acollida per part del món local català. A tall d’exemple, el nombre de sol•licituds de subvencions realitzades en la convocatòria de l’any passat va ascendir a 396, pel que fa al desenvolupament de projectes promoguts directament per ens locals i 268 sol·licituds pel que fa als projectes del Consorci.

El pacte institucional de 23 de juliol de 2001, per a la promoció i desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes, signat per totes les forces polítiques representades al Parlament i el Govern de la Generalitat de Catalunya  i Localret,  impulsa un ambiciós projecte de canvi i transformació per aconseguir una administració pública transparent, en xarxa i integrada, al servei de la ciutadania i de l’economia productiva.

El Consorci té com a missió, directament o mitjançant l’ Agència Catalana de Certificació - CATCert, i en el marc de l’esmentat pacte institucional, col•laborar amb les administracions públiques catalanes en l’adopció i desenvolupament de polítiques per a la millora dels serveis públics, mitjançant l’impuls i promoció d’iniciatives, el desenvolupament de productes i la gestió de serveis d'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Per a més informació: www.aoc.cat