El Govern ha aprovat la creació de la Comissió d'Experts que farà els treballs previs a la redacció de la Llei electoral de Catalunya. La Comissió estarà formada per un president, Josep M. Colomer i Calsina, i cinc vocals: Josep M. Reniu i Vilamala, Jaume Magre i Ferran, Agustí Bosch i Gardella, Jordi Sauret i Pont i Joan Botella i Coral.

El Govern ha considerat necessari crear aquesta Comissió abans de la ponència conjunta en el Parlament, per tal que els experts en matèria electoral elaborin els treballs que serviran de punt de partida de la futura Llei. Aquesta Comissió preveu tenir un informe acabat abans del 30 de juny.

El Consell de Govern considera que la Llei electoral de Catalunya és una norma que ha de ser acceptada per tots els ciutadans i, per tant, ha de sortir del consens de tots els grups polítics. Al mateix temps, aquesta regulació ha de complir els requisits tecnicojurídics necessaris que permetin que el procés electoral a Catalunya gaudeixi de totes les garanties jurídiques i, alhora, sigui un procés àgil i transparent.

Membres de la Comissió

Josep M. Colomer és doctor en economia i professor d’investigació en ciència política al Consell Superior d’Investigacions Científiques. És membre per elecció de l’Acadèmia Europea i soci vitalici de l’Associació Americana de Ciència Política. Ha estat professor a Chicago, Nova York, Washington i Mèxic, com també a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra.

És autor de nombrosos llibres i articles acadèmics, publicats en cinc idiomes, i és considerat un dels experts internacionals més important sobre institucions polítiques i sistemes electorals, especialment pels seus llibres Handbook of Electoral System Choice; Cómo votamos. Los sistemas electorales del mundo: pasado, presente y futuro; Instituciones políticas, i Grans imperis, petites nacions.

Ha rebut els premis Leon Weaver de l’Associació Americana de Ciència Política, Prat de la Riba i Jaume Carner de l'Institut d'Estudis Catalans, Tomàs Garcés de la Generalitat de Catalunya, Anagrama d'Assaig, i el de l'Associació Espanyola de Ciència Política i de l’Administració. Ha estat consultor sobre reformes constitucionals i electorals del governs de Catalunya, Colòmbia, Espanya, Estònia, Haití i Mèxic, així com del Banc Mundial i del Banc Interamericà de Desenvolupament a Washington.

Agustí Bosch i Gardella és doctor en ciència política per la Universitat Autònoma de Catalunya i màster en comportament polític per la Universitat d’Essex de Gran Bretanya. També és professor titular de ciència política a la Universitat Autònoma de Barcelona i autor d'una quinzena de llibres i articles sobre qüestions electorals, entre els quals destaquen Sistemas electorales y gobierno representativo; Guia del sistema electoral, i Com votem i per què.

Ha dirigit o participat en una vintena de projectes de recerca sobre qüestions electorals i temes relacionats. Va ser el redactor de la proposta de sistema electoral de la Fundació Jaume Bofill i va ser guardonat amb el premi CIS 1993 a la millor tesi doctoral en ciències socials.

Joan Botella i Corral és catedràtic de ciència política a la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual ha estat vicerector, secretari general i degà de les facultats de Ciències de la Comunicació i de Ciències Polítiques i Sociologia. També ha estat degà del Col•legi de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya (1999 - 2005) i vocal del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (1977-2000), i membre escollit pel Parlament per al període 2000-2006.

És autor o coautor de dotze llibres i de trenta capítols i articles de revistes, entre els quals destaquen El sistema electoral i Democracy in Contemporary Spain. 

Josep M. Reniu i Vilamala és doctor en ciència política i de l’Administració per la Universitat de Barcelona i postgraduat en dret constitucional i ciència política (Centro de Estudios Constitucionales). És professor titular de ciència política i de l’Administració a la UB i ha estat professor convidat i visitant a diferents universitats espanyoles i a Mèxic, França, Estats Units, Itàlia i Egipte.

És membre de l’Associació Espanyola de Ciència Política i de l’Administració (AECPA), de l’e-Democracy Center (eDC), de l’Observatori del Vot Electrònic (OVE) i de la Societat Mexicana d’Estudis Electorals (SOMEE). Les seves línies de recerca inclouen l’estudi dels processos de formació de governs i les coalicions polítiques; l’impacte de les noves tecnologies en l’àmbit de la política (e-democràcia) i, molt especialment, l’anàlisi dels processos de vot electrònic (e-vot).

Jordi Sauret Pont és doctor en sociologia per la Universitat Abat Oliba-CEU i llicenciat en ciències de la informació (UAB) i en ciències polítiques i sociologia (UAB). Des de l’any 2005, és professor associat de les àrees d’Administració i Direcció d’Empreses, Polítiques i Dret a la Universitat Abat Oliba-CEU. També ha estat professor de sociologia i estadística en aquesta universitat i ha impartit diversos seminaris relacionats amb el màrqueting i la investigació comercial en diverses consultories i empreses.

Jaume Magre i Farran és professor de la Universitat de Barcelona.