El conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, i el president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, han signat avui un contracte pel qual aquesta associació cedeix el seu fons documental a l’Arxiu Nacional de Catalunya. El fons està considerat com “un dels més importants per documentar l’activisme de la societat civil catalana en defensa de la seva cultura en el tardofranquisme i la democràcia”, segons el text del contracte.

La documentació cedida abasta un període que va des de la creació d’Òmnium Cultural, l’any 1961, fins al 1990. L’entitat ha decidit cedir la seva documentació a la Generalitat per tal d’assegurar-ne la preservació i perquè pugui ser consultada pels investigadors. La cessió s’ha establert per un període de 10 anys prorrogables automàticament.

El fons, que ocupa 81 metres lineals de prestatgeria, està format per 202 contenidors. El fons inclou, entre d’altres documents, material de les reunions dels òrgans directius, així com de les relacions amb les seus territorials i amb altres entitats. També consta de documentació sobre activitats pròpies, com ara la Nit literària de Santa Llúcia o el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. L’Arxiu Nacional de Catalunya s’encarregarà de la classificació, descripció i informatització del fons, que serà de lliure accés per als investigadors acreditats, per acord de les dues parts signants del contracte, amb l’objectiu de fomentar l’estudi i el coneixement de la trajectòria d’Òmnium Cultural.

Òmnium Cultural va ser fundada el 1961 per Joan B. Cendrós, Lluís Carulla, Fèlix Millet i Pau Riera com a associació privada dedicada a la promoció de la llengua i la cultura catalanes. Actualment té uns 15.000 socis.

Barcelona, 18 d’abril de 2007