La ministra de Cultura, Carmen Calvo, i la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Caterina Mieras, han avançat en una reunió celebrada avui a Madrid els detalls de l’Avantprojecte de Llei per al retorn dels "Papers de Salamanca" que el Govern presentarà en el proper Consell de Ministres del 22 d’abril de 2005.

Aquest Avantprojecte de Llei ha estat treballat conjuntament, d’acord amb la legislació vigent, entre tots dos governs en base al dictamen de la Comissió d’Experts del passat 23 de desembre de 2004, i en compliment de les resolucions parlamentàries del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, que instaven a un procés negociat de resolució d’aquest contenciós.

La consellera de Cultura ha destacat "el clima constant de cooperació" amb el Ministeri de Cultura des que, el passat mes de juny de 2004, es va constituir la Comissió conjunta entre el Ministeri de Cultura i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i s’ha felicitat pel "desbloqueig històric d’un tema molt important per al conjunt dels demòcrates".

 Barcelona, 7 d’abril de 2005