El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona han acordat incorporar noves mesures de transparència en els ajuts que atorguen a la Fira d’Abril de Catalunya. Aquestes mesures es concreten en el conveni que regeix l’aportació econòmica de les tres administracions a la Fira i que se signarà aquesta setmana.

Segons l’acord entre les tres administracions, “la Fundació FECAC haurà d’aportar a cada institució, en un termini no superior als sis mesos des de la data de transferència de la subvenció, el compte justificatiu de l’activitat subvencionada, en el qual s’haurà d’acreditar la totalitat del seu cost”.

En el conveni es determinen també les quantitats que aportarà cada administració a l’edició d’enguany. L’aportació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació serà “de caràcter finalista i relacionada amb activitats que contribueixin a reforçar el caràcter cultural de la Fira amb propostes de qualitat”.

L’acord també assenyala que “amb aquest objectiu, la FECAC presentarà la programació artística prevista, perquè el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació pugui avaluar l’interès cultural de les activitats”. Aquesta programació ja ha estat presentada, i una vegada avaluada, l’aportació de la Generalitat a les activitats culturals de la Fira serà de 49.300 euros.

D’altra banda, el conveni també estableix que “l’ocupació de sòl per totes les activitats de la Fira es farà d’acord amb el que s’estableix en el règim d’usos del sòl, garantint per part dels ajuntaments la màxima equitat i transparència”. A més, les administracions col•laboradores amb la Fira podran instal•lar els seus estands corporatius dins del recinte sense cap sobrecost.

El secretari de Cultura, Eduard Voltas, ha valorat molt positivament l’acord entre les tres administracions i ha destacat el pas endavant que es dóna en la transparència dels ajuts. “Estem molt satisfets amb l’acord de les tres administracions. Amb les noves mesures es garanteix la plena transparència en l’assignació dels recursos públics a la Fira d’Abril”, ha dit.

Barcelona, 24 d’abril de 2007