PIPRA acosta biotecnologia agrícola als països del Tercer Món a baix cost L’IRTA ha entrat a formar part recentment de PIPRA (Public Intellectual Property Resource for Agriculture), una organització formada a la vegada per institucions i organitzacions de recerca pública, escoles de Dret Legal i diversos gabinets d’advocats. PIPRA és una organització molt jove, nascuda l’any 2003 a la seu de la UC Davis i que, en l’actualitat ja té 45 membres. L’objectiu de PIPRA és la de facilitar l’accés a la biotecnologia agrícola a les nacions en desenvolupament. Això suposa possibilitar l’accés legal a eines bàsiques de biotenologia a un baix cost per a petites i mitjanes empreses d’aquests països, que per ells mateixos no podrien accedir-hi i, així, poguer utilitzar aquesta biotecnologia per obtenir produccions agrícoles més eficiens. En definitiva, PIPRA porta biotecnologia agrícola a països del tercer món per tal de que la puguin utilitzar en benefici propi i ajudar d’aquesta forma a paliar la fam al món. L’IRTA és la primera institució de l’Estat que ha entrat a formar part de PIPRA i la segona de l’Unió Europea. Entre els membres que ajuden a finançar PIPRA en els seus objectius es troben fundacions tant conegudes com la Rockefeller Foundation o la Gates Foundation. 12 d’abril de 2007