El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, i alcalde de Lleida, Àngel Ros, han visitat avui el projecte de pavimentació i millora de diversos camins del Segrià. En concret, es tracta de la travessera de Malgovern a Caparrella, de 1.493 metres de longitud, i situat entre el camí dels Tres Pontets de la carretera vella de Saragossa i el camí de Malgovern.

D’altra banda, el projecte també inclou la millora del camí de Malgovern de 475 metres de longitud i situat entre la Carrerada del Roig i la Caparrella, i la carrerada del Roig, de 535 metres de longitud i situat entre el camí de Malgovern i la carretera vella de Saragossa. També es va afegir al projecte, a petició de l’Ajuntament de Lleida i dels propis veïns, l’allargament del camí de Malgovern en 700 metres més. En resum, és una actuació de 3,2 quilòmetres que ha comptat amb una inversió total de 412.000 euros. D’aquesta inversió, l’Ajuntament de Lleida ha aportat 30.000 euros, mentre que la resta provenen del Departament d’Agricultura, Alimentació Acció Rural.

Aquests camins donen accés a la zona agrària de regadiu de l’horta de Lleida de les partides rurals de Malgovern i Caparrella, així com a les masies habitades de la zona. Segons Llena, aquestes infraestructures es trobaven en molt mal estat a causa de l’alta densitat del trànsit dels vehicles convencionals, tractors i vehicles agrícoles, i pels danys produïts per les aigües de pluja en la seva superfície.

El conseller Llena, durant la inauguració del camí, s’ha compromès a seguir treballant en aquesta línia de millora dels camins pendents de l’horta de Lleida durant aquesta legislatura: “hi ha 500 quilòmetres de camins d’horta a Lleida i l’aposta del DAR és fomentar l’acció rural i la millora de les infraestructures viàries rurals en aquesta zona”.

Més de 6,1 milions d’euros en obres de millora de camins rurals de la comarca del Segrià

El DAR propicia la millora i recuperació de les infraestructures viàries rurals a fi de garantir una prestació adequada de servei a les poblacions rurals i, al mateix temps, facilitar l’accés dels agricultors i ramaders a les explotacions agràries catalanes. En aquest sentit, durant la legislatura 2004-2006 l’Administració agrària catalana ha invertit més de 2.600.000 euros en la millora d’infraestructures viàries rurals a la comarca del Segrià.

Entre els camins ja executats i els que estan en fase de ser-ho, el DAR haurà invertit més de 6.100.000 euros en la millora de les infraestructures viàries rurals de la comarca del Segrià. El conseller Llena ha afirmat que “un element cabdal per garantir l’equilibri territorial passa per garantir i millorar les infraestructures bàsiques del medi rural”.

En aquest context, el DAR vol donar prioritat al Pla de Camins continuant amb l’aposta feta a l’anterior legislatura. “El nostre objectiu és poder realitzar actuacions en benefici d’uns 1.000 quilòmetres de la xarxa de camins municipals durant aquesta legislatura”, ha afegit Llena.

13 d’abril de 2007