La directora general d’Agricultura, Ramaderia i Innovació del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), Montserrat Gil de Bernabé, acompanyada de la directora dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Rosa Cubel, ha fet balanç avui, a la seu principal del DAR a Lleida, dels danys ocasionats per les recents gelades en el conjunt de Catalunya.

 

Com ha constatat la directora general, els cultius més afectats són: ametllers, presseguer i nectarina, perera, i pomera. Malgrat això, Gil de Bernabé ha remarcat que “l’afectació final pot ser menor del previst en aquests moments perquè ara s’ha de dur a terme el pertinent seguiment de les floracions i de la seva evolució, tenint en compte que hi pot haver possibles rebrots de floració. Per tot plegat, l’afectació es podria acabar reduint considerablement”.

Demarcació de Lleida

La producció total, quant als ametllers, s’estima que es reduirà en més del 71 per cent, afectant més de 30.000 hectàrees, majoritàriament de les comarques de les Garrigues, el Segrià, el Pallars Jussà, l’Urgell, la Segarra, i la Noguera.

En presseguer i nectarina, es veurà reduïda en un divuit per cent corresponent a una superfície total de més de 14.000 hectàrees, afectant principalment les comarques del Pla d’Urgell, la Noguera, i els termes municipals situats al centre i nord del Segrià. Val a dir que les plantacions menys afectades són aquelles que es protegeixen del fred mitjançant el reg per aspersió. Pel que fa a perera, la producció es veurà reduïda en un catorze per cent d’una superfície total de més de 15.000 hectàrees, fonamentalment en els municipis del Pla d’Urgell, la Noguera, l’Urgell, i els del nord i centre del Segrià. Les varietats menys afectades seran la blanquilla i altres tardanes.

Finalment, les gelades també han afectat la producció de pomera a Lleida, que  es podria reduir en un vuit per cent d’una superfície total de més de 10.000 hectàrees, bàsicament en els termes del Pla d’Urgell, l’Urgell, i la Noguera, afectant sobretot les varietats vermelles.

Demarcació de Barcelona

L’afectació de les glaçades en alguns punts de les comarques de Barcelona s’ha centrat bàsicament en fruiters com presseguer, albercoquers, pruneres, pomeres i pereres, a més d’ametller, i en menor grau vinya, i cultius d’horta. Les comarques més afectades serien l’Anoia, el Baix Llobregat, i l’Alt Penedès. Val a dir que no s’ha registrat, fins ara, danys significatius en els conreus de cereals i farratges.

Demarcació de Tarragona

En algunes comarques de Tarragona, s’ha vist afectat sobretot el cultiu d’ametller, presseguer, i cirerer. Les comarques més afectades, però en diferents graus segons zones i cultius, han estat la Conca de Barberà i el Priorat. Els danys poden arribar a situar-se, en alguns casos, entre el 50 i el cent per cent de la collita, si bé aquestes valoracions poden anar a la baixa d’aquí a uns mesos.

Cal dir que en alguna altra comarca, si hi ha danys, són de forma puntual i molt localitzada, i que en algun cas no es descarta que finalment també es pugui veure afectat el cereal.

A les Terres de l’Ebre, la comarca que més ha patit les incidències de la gelada ha estat la Ribera d’Ebre. La incidència sobre l’ametller ha estat gran a la Palma d’Ebre, si bé allí és un conreu secundari davant de l’olivera. Pel que fa a la fruita, l’afectació no és significativa globalment en cap població, malgrat que a la Torre de l’Espanyol pugui haver-hi puntualment alguna explotació molt afectada. Cal recordar que a les espècies que requereixen de fortes aclarides (presseguer i nectariner), l’afectació sobre floració sempre és més alarmant que  la mateixa realitat.

Val a dir, també, que la davallada de temperatures de la passada setmana no va provocar danys a les comarques del Baix Ebre i Montsià. A la Terra Alta, tampoc no ha suposat danys significatius al conreu de l’ametller ni dels fruiters.

Demarcació de Girona

En el cas de les comarques gironines, es pot afirmar que les darreres gelades no han tingut cap efecte en cultius. De fet, els danys en les plantacions de presseguers en floració són pràcticament inexistents, si bé es podria registrar alguna petita afectació en perers i pomeres que no han arribat a l’estat de floració sinó que estan en estat de botó floral, tot i que sembla que no serà important, tot i que no es podrà valorar fins a la floració.

Finalment, Gil de Bernabé ha volgut destacar que el nivell d’assegurament de fruiters contra el risc de gelada se situa en el global de Catalunya en un 22’20 per cent, corresponent a una superfície assegurada de 10.503 hectàrees i a una producció de 294.952.790 quilos. Per demarcacions, el nivell d’assegurament s’eleva fins al 59’41 per cent a Girona, 22’75 per cent a Lleida, 5’53 per cent a les comarques de Tarragona, i un 0,51 per cent a les de Barcelona.

28 de març de 2007