El Departament d’Agricultura, Acció Rural i Alimentació ha convocat als representants de les organitzacions professionals agràries i cooperatives el proper dimarts, 3 d’abril, per tal de valorar el Pla de Sequera del DAR que servirà per fer front als possibles danys que la sequera pugui provocar a l’agricultura i la ramaderia catalana. Així doncs, per primera vegada aquest any, es reunirà la Comissió de Seguiment de la Sequera que, al llarg de les properes setmanes, anirà analitzant la situació i preveient les millors mesures que puguin beneficiar al camp català.

 

Algunes de les mesures que es presentaran en el transcurs de la reunió, i que properament el DAR publicarà a través d’una ordre, són que s’ampliarà fins al al 50% de la totalitat de l’explotació la possibilitat de declarar parcel·les retirades de producció. Amb aquesta actuació, tal i com remarca el director general de Desenvolupament Rural, Josep Maria Besora, “es pretén que aquelles explotacions on no es pot sembrar per limitacions climàtiques cobrin la subvenció prevista per la PAC tot i no haver-se sembrat”. En condicions normals aquest percentatge oscil·la entre el 10 i el 20%.

 

D’altra banda, l’ordre permetrà pasturar els recintes declarats de retirada a conseqüència de les condicions climàtiques adverses. Amb aquesta mesura, juntament amb l’aprofitament farratger dels conreus que no hagin arribat a la floració s’incrementarà la quantitat de farratges a disposició dels ramaders, per a la seva utilització com a alimentació del bestiar.

 

Josep Maria Besora ha remarcat que “a hores d’ara no podem parlar d’afectació generalitzada a tot Catalunya ni podem fer valoracions de danys ja que cal esperar uns 20 dies per si la situació meteorològica millora”. A més, ha afegit que, l’any passat es va viure una situació semblant i, “finalment, les pluges de principi d’estiu van millorar moltes collites”. El DAR ha posat en marxa un desplegament de diferents tècnics que visiten els diferents cultius per veure en quin estat es troben i quina pot ser l’afectació.

 

Així doncs, principalment les comarques més afectades, si no plou en els propers dies, poden ser zones puntuals de cereal de la Noguera, el Segrià, les Garrigues, la Segarra i part de l’Urgell, al voltant de 10.000 hectàrees (gairebé un 3% de la superfície total de cereal de Catalunya). A més, Besora considera que cal ser prudents ja que, per exemple, a les comarques de l’Alt Empordà es preveu una collita de cereal normal.

 

Al marge d’aquestes mesures que s’han de discutir amb el sector, el director general de Desenvolupament Ruraldel DAR, en la línia del que ja va anunciar el passat 22 de març, recomana als pagesos que evitin sembrar aquells conreus que necessiten un gran consum d’aigua, com, per exemple el panís.

 

En qualsevol cas, Besora remarca que “aquestes mesures han de ser un complement a les assegurances agràries que constitueixen l’eina més important per tal de garantir l’estabilitat i la continuïtat de les explotacions agràries davant el caràcter cíclic de la sequera en el nostre país”.

 

30 de març de 2007