El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena ha presentat a les organitzacions professionals agràries i a les cooperatives el nou Programa de Desenvolupament Rural pel període 2007-2013. Aquest programa està cofinançat per la Unió Europea, l’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya i té com a objectius principals la competitivitat del sector agrari i forestal, la sostenibilitat del territori i la diversificació de l’economia.

En total, el PDR (2007-2013) estarà dotat amb 1.016,230 milions d’euros (en l’anterior PDR s’han executat 998,05 milions d\'euros). Amb l’incorporació de deu nous Estats membres, des de la Unió Europea s’ha reduït el finançament atorgat a l’Estat espanyol per als programes de desenvolupament rural, disminuint la dotació comunitària corresponent a Catalunya de 455 milions d’euros en el passat PDR, a 272,6 milions d’euros, un 40% menys. Tot i aquesta disminució, des de la Generalitat de Catalunya s’ha fet un esforç pressupostari perquè aquesta retallada no afecti directament als agricultors i ramaders catalans. Així doncs, la Generalitat ha incrementat en un 39,5% la seva aportació, passant de 336,6 milions d’euros a 469,59. Per la seva banda, l’Estat espanyol ha incrementat un 32,9% la seva dotació al PDR de Catalunya.

Joaquim Llena ha remarcat que, amb aquest esforç de la Generalitat de Catalunya “es garantirà el desenvolupament del món rural català amb uns nivells satisfactoris de suport públic”.

Aposta per la modernització i l’agricultura professional.

Properament està previst que el Govern de la Generalitat aprovi el PDR (2007-2013), després que el conseller Llena el presentés ahir a les organitzacions agràries i cooperatives catalanes.

Amb el nou PDR s’aposta clarament per la modernització del camp català i la incorporació de joves i, d’altra banda, s’aposta per una agricultura professional. Tal i com ha remarcat el conseller Llena, “aquestes són les principals estratègies que posarem en marxa al llarg d’aquest període i que formen part del PDR”.

En relació a la modernització del camp català a través de la incorporació de joves i els plans de millora, Llena ha garantit que “no faltaran diners per a la innovació del camp català i totes les peticions de modernització i incorporació de joves seran ateses”. En total, s’ha incrementat un 62,7% la partida destinada a la incorporació de joves i a les inversions en explotacions agràries, passant de 115,6 a 188,1 milions d’euros. Llena també ha explicat que aquestes són les mesures que han tingut un increment més important en relació a l’anterior període.

També, dins de la modernització del camp català, una altra mesura que cal destacar és la dirigida a la indústria agroalimentària i a les cooperatives per incrementar el valor afegit dels productes agraris i forestals. De 131,14 milions d’euros del període anterior, ara es disposaran de 149,5, és a dir, un increment d’un 14%.

D’altra banda, cal tenir en compte que la modernització del camp català, a part d’aquestes mesures del PDR, també compta amb el Pla de Regadius que està executant el DAR i que té com a objectiu millorar la competitivitat de les explotacions agràries.

L’agricultura professional és l’altra aposta destacada d’aquest nou PDR, a través dels ajuts agroambientals i els ajuts a la modernització abans esmentats. Així doncs, només els agricultors professionals es podran beneficiar d’aquests ajuts, excepte en les mesures agroambientals de l’arròs, ja que aquest cultiu és clau per a la sostenibilitat del Delta de l’Ebre; i en els de l’agricultura ecològica, donat l’interés del DAR en fer atractiu aquest sistema de producció als agricultors catalans, així com incrementar les produccions i el seu consum.

19 d’abril de 2007