El Govern ha aprovat invertir un total de 7’8 d’euros per la millora i modernització de regadius a Catalunya en el període 2007-2009. El tràmit serveix al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) per posar en marxa l’ordre de regadius 2007, que activarà diferents línies d’ajut dirigides a les Comunitats de Regants i altres entitats legalment constituïdes d’aquest àmbit. En concret, s’han establert tres línies d’ajut:

 

1. Ajuts per a la redacció de projectes i estudis de millora de regadius.

2. Ajuts per a la execució d’obres de millora i transformació de regadius.

3. Ajuts per a sufragar despeses de funcionament i de manteniment necessaris en instal·lacions de reg a pressió que hagi executat, executi o promogui l’administració.

Aquests ajuts s’emmarquen també dins de l’àmbit de les mesures presentades pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per tal de prevenir, i en el seu cas pal·liar, els efectes de les restriccions d’aigua que puguin tenir les Comunitats Regants durant la campanya 2007 com a conseqüència de la sequera.

 

Les anualitats mencionades anteriorment s’han distribuït de la següent manera:

 

Any 2007: 0,8 milions d’euros

Any 2008: 3,5 milions d’euros

Any 2009: 3,5 milions d’euros

Total període: 7,8 milions d’euros

 

L’ordre que aprova les bases reguladores dels ajuts a la transformació en regadiu i les millores de regadius ja es va activar pel període 2005-2007. En total, es van presentar 191 sol·licituds de Comunitats de Regants que han permès actuar en 32.000 hectàrees de regadiu arreu de Catalunya.

 

Actuacions incloses dins el Pla de Regadius de Catalunya

 

La inversió aprovada avui forma part del Pla de Regadius de Catalunya que va presentar el conseller Joaquim Llena al Consell de Govern el 27 de febrer passat. Aquest Pla té prevista una inversió total de fins a 4.400 milions d’euros en els pròxims anys.

 

Les actuacions en la millora de regadius són prioritàries pel DAR ja que s’emmarquen dins de la concepció de la nova cultura de l’aigua. Això és, l’aprofitament eficient dels recursos hídrics, així com el desenvolupament de nous horitzons basats en estratègies de gestió de la demanda amb la finalitat d’aconseguir un estalvi i una millora en l’eficiència de la utilització de l’aigua.

 

17  d'abril de 2007