Aquesta Fundació té com a objectiu prioritari promoure el desenvolupament rural català El Patronat de la Fundació s’ampliarà per donar entrada a grans empreses agroalimentàries El Govern de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat avui atorgar a la Fundació Privada del Món Rural un ajut de 700.000 euros que té com a objectiu sufragar part de la tasca que duu a terme aquesta Fundació dins el seu abast competencial com a promotora del desenvolupament rural català. Al llarg d’aquest 2007, la Fundació mourà la seva acció en diferents línies de treball que impliquen els camps sociològic, econòmic, ambiental, i polític, alhora que impulsarà comissions especialitzades per abordar altres grans temes com ara els mitjans de comunicació i el món rural, la millora de la formació professional, la valorització de la multifuncionalitat, les energies renovables i donarà especial intensitat a la iniciativa que aglutina cuiners i pagesos al voltant de la producció i l´alimentació. A més també s’activaran diferents estudis referents a la percepció del Món Rural a Catalunya 2007, el cooperativisme agrícola, o el baròmetre del clima del sector agroalimentari català. A més s´impulsarà un postgrau Internacional d’Estudis Comparats en Polítiques de Desenvolupament Rural. D’altra banda, en l’última reunió del Patronat de la Fundació del Món Rural es va acordar que aquest s’obriria a tota la cadena agroalimentària, és a dir, des dels mateixos productors, a les empreses agroalimentàries i als àmbits universitaris de Catalunya, per consolidar unes accions i uns missatges en benefici del món rural i del seu mantenirment amb garanties de futur. La Fundació Privada del Món Rural, que va néixer fruit del Primer Congrés del Món Rural de Catalunya, defineix el seu projecte de treball comptant amb tots els agents que tenen relació amb el món rural català. Així, prioritza la reflexió sobre els problemes específics o diferencials d’aquest entorn i des d’aquest punt fonamentarà el seu treball per a la millora de les condicions de vida de les persones que hi viuen i s´hi desenvolupen liderant accions de difusió que posin en valor el paper i la funció del món rural de Catalunya per a la resta del territori. 27 de març de 2007