Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El DAR presenta 970 activitats dedicades a la formació per a la innovació agroalimentària pel 2007

Es preveu una participació de gairebé 23.500 persones en el conjunt de les jornades, seminaris, visites tècniques i cursos que s'han programat

query_builder   14 març 2007 11:10

event_note Nota de premsa

El DAR presenta 970 activitats dedicades a la formació per a la innovació agroalimentària pel 2007

Es preveu una participació de gairebé 23.500 persones en el conjunt de les jornades, seminaris, visites tècniques i cursos que s'han programat

La directora general d'Agricultura, Ramaderia i Innovació, Montse Gil de Bernabé, ha presentat avui a Lleida un paquet de 970 activitats per aquest 2007 emmarcades en el Programa anual de Transferència Tecnològica, Assessorament i Formació Agrària.

Aquest projecte integra una oferta conjunta d'actuacions procedents del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) i del Programa de Formació Agrària (PFA). Pel primer programa s'han organitzat 723 jornades i visites tècniques i es preveu l'assistència de 18.500 persones (empresaris agraris, tècnics, assessors, estudiants i altres persones vinculades al món rural). Per altra banda, el Programa de Formació Agrària inclou, a banda dels cicles de formació reglada, 247 cursos de formació continuada i a distància, en els que es preveu una participació de 5.000 persones.

Del conjunt d’activitats contemplades en el Programa anual de transferència tecnològica, assessorament i formació agrària, donat el seu caràcter formatiu, més de 500 jornades, seminaris, visites i cursos es podran convalidar per hores de formació del bloc lliure de l’Itinerari formatiu del Contracte Global d’Explotació per part de tots els signants d’aquest contracte. Gil de Bernabé ha afirmat que “la formació del capital humà és un eix fonamental estratègic i necessari en el qual del DAR orienta una de les seves principals línies de treball”. En aquest sentit, el DAR té l’objectiu de fomentar la innovació al sector agroalimentari i d’impulsar un programa de formació de qualitat oferint, a cadascun dels agents del sistema, la transferència de coneixements específica que requereixin per millorar la seva competitivitat. “En concret es tracta d’articular un programa específic per als joves agricultors, per a les agroindústries, per al personal que treballa a les explotacions i per a totes aquelles persones que formen part del sector agroalimentari català”, ha dit Gil de Bernabé. A tots ells, s’ofereix un ampli programa de qualitat i adequat a les seves necessitats.

Les Universitats de Catalunya i les organitzacions agràries són un element imprescindible a l’hora de promoure i adequar un programa dedicat a la formació i a la transferència tecnològica d’interès dirigit als diferents subsectors de l’agricultura catalana. “L’objectiu d’aquest programa és la transmissió de coneixement tecnològic, assessorament i divulgació al sector agroalimentari realitzat per especialistes en els diferents subsectors de l’agroindústria catalana”, ha explicat la directora general d’Agricultura, Ramaderia i Innovació.

Les actuacions programades en el PATT 2007 i en el Programa de Formació Agrària responen a diferents modalitats: experimentació finalista i demostrativa, jornades i seminaris tècnico-divulgatius, formació contínua, formació modular i formació reglada.

Les activitats del Programa anual de transferència tecnològica, assessorament i formació agrària 2007 estan ordenades en 37 apartats que engloben els principals sectors productius i àrees de coneixement. El Programa inclou el número i les diferents tipologies d’actuacions següents: - 263 activitats continuades del PATT: amb experiència de camp com a eix vertebrador. Aquestes activitats s’executen a les Estacions Experimentals, finques col•laboradores i explotacions ramaderes destinades a validar o contrastar determinats “imputs” agraris o tècniques de producció agrícola o ramadera amb una voluntat finalista i de ràpida aplicació i divulgació al sector. Aquestes activitats es caracteritzen pel fet que la seva execució requereix un període llarg i continuat de temps.

En conseqüència,els resultats s’aconsegueixen a mesura que es va realitzant l’activitat. - 459 activitats puntuals del PATT: on les jornades tècniques tenen un pes específic més important. Són actuacions de divulgació oberta de coneixements tecnològics amb la participació d’experts qualificats procedents d’organismes públics i/o del sector privat. Per altra banda, les visites tècniques tenen com a finalitat important intercanviar coneixements entre agricultors i tècnics de diferent procedència territorial. - 247 activitats de Formació Agrària: que inclouen cursos de formació contínua i a distància, a banda dels cicles formatius de grau mitjà i superior i altres formacions inicials.

El PATT 2007 és un pla que s’ofereix anualment i que neix de la proposta que fa la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica, formada per diferents subdireccions i serveis del DAR, l’IRTA, l’INCAVI, UP, JARC, FCAC i ASAJA i presidida per la directora general d’Agricultura, Ramaderia i Innovació. Aquesta Comissió té la funció de determinar els dèficits tecnològics existents en els diferents àmbits de l’activitat productiva agrària i determinar quines són les accions necessàries per millorar el procés de transferència i, conseqüentment, l’accessibilitat del sector a les innovacions tecnològiques.

 Un cop presentada la proposta del PATT per la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica, el/la Conseller/a l’aprova i el posa a disposició de tot el sector agrari de Catalunya. El PATT inclou una relació d’actuacions que, a grans trets, se centren en activitats d’experimentació finalista i demostrativa i jornades tècniques i seminaris tècnics. El Programa de Formació Agrària incorpora tota l’oferta de formació reglada i dels cursos de formació contínua, presencial o en format a distància, que s’imparteixen des dels 14 Centre o Escoles de Capacitació Agrària distribuïdes en el territori català. Aquest programa té com a objectius capacitar professionalment als joves per a facilitar la seva incorporació al sector agroalimentari i rural i, al mateix temps, contribuir a l’actualització de coneixements i a la formació permanent dels professionals del sector agroalimentari. Per potenciar unes empreses agràries i agroalimentàries viables i innovadores es fa necessari l’ús de les tecnologies de comunicació i informació.

 En aquest sentit, el DAR aposta per evitar la fractura digital i posa a l’abast dels interessats el portal RuralCat. Des d’aquesta comunitat virtual agroalimentària i del món rural, s’oferirà informació detallada i la possibilitat de formalitzar les inscripcions de totes les activitats programades en el Programa anual de Transferència Tecnològica, Assessorament i Formació Agrària 2007. Aquest any 2007, des del DAR es vol posar especial èmfasi en la implantació d’un sistema d’assessorament agrari en el territori català.

De fet, l’any 2006 ja es va iniciar aquest camí mitjançant la publicació del Decret d’assessorament agrari de Catalunya. Aquest Decret, a banda d’establir un marc que vertebri, normalitzi i fomenti l’assessorament a les explotacions, ha de servir per donar compliment a la política comunitària en aquesta matèria i poder posar a l’abast dels/de les nostres agricultors/es i ramaders/es una informació i una formació que els permeti ser més competitiu/ves i incorporar, al seu dia a dia, determinats requisits de condicionalitat.

14 de març de 2007

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia