Com a resultat dels controls efectuats en compliment del programa permanent de vigilància dels Departaments d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i de Salut s’ha verificat que el marisc de la zona CAT1-02 (Badia dels Alfacs) dóna positiu en el bioassaig de DSP (toxina diarreica), per la qual cosa s’ha resolt el tancament de la zona.

Tal i com es disposa al Pla de seguiment s’ha donat trasllat de la resolució a les Confraries de Pescadors de l’àmbit afectat, les Associacions de Productors, les Capitanies i Autoritats Portuàries, les forces de seguretat, la direcció general de Salut Pública, l’Agència Catalana de l’Aigua, la direcció general de Ports i Transports i altres Autoritats, així com als Centres d’Expedició i Depuració de mol•luscs de Catalunya.

Els mecanismes de vigilància i control que s’estan duent a terme asseguren la salubritat dels bivalves que es comercialitzen pels circuits habituals, no suposant cap risc per a la salut el consum de marisc que es troba al mercat.

27 d’abril de 2007