El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) va publicar ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la modificació de l’Ordre anterior per la qual s’aprovava els criteris per a la presentació i l’aprovació dels plans de reconversió de plantacions de fruita dolça a Catalunya per al període 2006-2011.

La nova Ordre del DAR flexibilitza els criteris en la presentació de modificacions dels esmentats plans ja que en el cas d’afectar la varietat a plantar, aquesta sol•licitud es podrà presentar durant tot l’any, mantenint-se el mes d’octubre per a la resta de modificacions a demanar.

Així, el DAR dóna resposta a les demandes del sector català de la fruita dolça, en el sentit de possibilitar que un fructicultor que inicialment havia previst plantar una determinada varietat, pugui modificar aquesta intenció per raons d’exigències del mercat. Es pretén, en definitiva, facilitar que el pla de reconversió pugui donar millor compliment al que és la seva finalitat, que no és altra que l’adaptació de l’oferta a la demanda i la millora de la qualitat del producte.

A més, cal recordar que el proper dia 30 d’abril finalitza el termini per a la presentació de les sol•licituds de nous plans de reconversió de plantacions de fruita dolça de Catalunya i d’ampliació dels aprovats, d’acord amb els criteris establerts en l’Ordre ARP/566/2006, de 24 de novembre, per la qual s’estableix un termini de presentació de nous plans de reconversió de plantacions de fruita dolça de Catalunya i d’ampliació dels presentats i aprovats, per el període 2006-2011, d’acord amb l’Ordre ARP/168/2006, de 7 d’abril.

30 de març de 2007