Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El DAR farà efectiu demà el pagament de 40M€ destinats a conreus herbacis, fruits de closca i l'oliverar

query_builder   21 desembre 2006 16:00

event_note Nota de premsa

El DAR farà efectiu demà el pagament de 40M€ destinats a conreus herbacis, fruits de closca i l'oliverar

Demà divendres, dia 22 de desembre, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural farà efectiu als productors el pagament de l’ajut a superfícies per a cereals, oleaginoses, proteaginoses, retirades, arròs, lleguminoses gra, lli i cànem i cultius energètics de la campanya 2006/2007 en aplicació del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell de 29 de setembre pel qual s’estableixen disposicions comunes aplicables als règims d'ajut directe en el marc de la Política Agrària Comuna (PAC). En concret, es farà efectiu el pagament de 24.374.995,28 euros corresponents a 23.631 productors.

Ajuts destinats a fruits de closca

Així mateix, demà també s’efectuarà el pagament de l’ajut destinat a determinades superfícies de fruita de closca. En aquest sentit, es destinaran 10.916.169,58 euros corresponents a 11.728 productors.

 El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha concedit per aquesta campanya un complement de l’ajut als productors de fruits de closca que són agricultors professionals. Un total de 3.014 productors han rebut l’ajut esmentat, la qual cosa ha suposat un import de 416.171,59 euros.

D’altra banda, a l’import finançat pel FEOGA i el finançat pel MAPA s’hi ha aplicat un coeficient corrector provisional d’un 5%, per tal d’evitar el sobrepassament del límit màxim establert a l’article 84 del Reglament (CE) 1782/2003 del Consell. Es realitzarà un pagament complementari, abans del 30 de juny del 2007, un cop determinats els imports unitaris definitius a nivell estatal.

Ajut específic a l’oliverar

Demà també es farà efectiu el pagament de 3.979.648,32 euros en concepte d’ajuts específics a l’oliverar. Es beneficiaran d’aquest any 10.774 productors. Durant el primer trimestre del 2007, es farà un pagament complementari un cop hagin finalitzat la totalitat dels controls dels expedients que no han entrat en aquest primer pagament.

En els pagament a conreus herbacis, fruits de closca i oliverar s’ha descomptat un percentatge del 4% en concepte de modulació, d’acord amb el estableix el R(CE) 1782/2003. Aquest percentatge es destinarà a altres programes de Desenvolupament Rural. Així mateix, es concedirà un import addicional d’ajut, abans del 30 de setembre de 2006, que serà igual a l’import resultant de l’aplicació del percentatge de reducció del 4%, fins als primers 5.000 euros dels pagaments directes, en compliment de l’article 12 del Reglament esmentat.

 L’any 2006 ha estat el primer any del nou ajut europeu de Pagament Únic fruit del canvi a la política agrícola comunitària. Aquest ajut es basa en l’assignació de drets a cada agricultor en funció de les dades històriques de la seva explotació. En aquest sentit, el pagament dels ajuts que s’efectuarà demà a determinats cultius herbacis i per superfície d’olivar corresponen a la part no incorporada als drets de Pagament Únic, concretament a un 25% de l’import en el cas dels herbacis i a un 6,39% en l’oliverar.

Així mateix, i tal i com va anunciar el Secretari General del DAR, Jordi Bertran, en la passada Taula de Foment l’import de la part de l’ajut inclòs dins el Pagament Únic està previst que es realitzi la setmana del 20 de febrer de 2007, tal i com ja van acceptar les organitzacions professionals agràries. D’altra banda, els ajuts per superfície als productors de fruita de closa formen part dels ajuts no inclosos dins el Pagament Únic i en aquest cas, el pagament correspon al 100% de l’import.

 21 de desembre de 2006

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia