El canvi de format afecta al cicle formatiu de grau mitjà d’explotacions agràries extensives i explotacions agrícoles intensives i en els propers anys serà extensiu a altres cicles

Els estudis i l’allotjament dels alumnes seran gratuïts si els cursen fora del seu territori

Avui comença la inscripció per a la majoria de cursos

El departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), a través del Servei de Formació Agrària, presenta per al curs 2007/2008 un nou format en el cicle formatiu de grau mitjà d’explotacions agràries extensives i explotacions agrícoles intensives, per tal d’oferir uns estudis de qualitat i adaptats a les necessitats actuals del sector. De cara als propers anys, aquest nou format s’aplicarà a altres cicles formatius.

Els cursos continuaran tenint una durada de 2000 hores repartits en dos cursos escolars però s’aplicaran a partir d’un nou sistema. Per exemple, la formació s’impartirà, com a mínim, a dues escoles i en funció del nombre d’alumnes s’ampliarà a altres escoles que figurin a l’oferta. D’altra banda, hi haurà un primer curs comú a les dues escoles i un segon curs específic.

D’altra banda, l’allotjament i el transport, així com totes aquelles activitats a diferents llocs que es realitzin durant el curs seran gratuïtes per a l’alumne, per tal que no els suposin cap cos afegit.

Parts dels crèdits s’impartiran en altres escoles especialitzades en el tema mitjançant estades dels alumnes perquè aquests disposin dels millors especialistes i instal•lacions. A més, els mòduls més especialitzats s’oferiran de forma oberta perquè altres alumnes que no estiguin interessats en obtenir el títol, però sí en una ampliació dels seus coneixements en aquesta especialitat, hi puguin tenir accés.

Dins aquest nou format, els estudis inclouran continguts de la formació exigible per a l’empresari agrari i s’inclourà formació en idiomes per adaptar-se a les necessitats canviants del sector.

D’altra banda, en els transcurs dels cursos es realitzaran visites tècniques a explotacions i empreses punteres del sector i es participarà i s’assistirà a fires i jornades de transferència tecnològica, tant al país com a l’estranger, per tal de conèixer altres realitats i aprendre dels millors.

 Una oferta molt variada per garantir la continuïtat del camp català

Amb l’objectiu de garantir la continuïtat del camp català, des del DAR s’ha fet una aposta molt important per tal de fomentar la formació de tots aquells joves que han optat per encaminar la seva activitat professional en el sector agrari. En aquest sentit, el DAR ofereix diferent tipologia de formació, per tal que aquesta s’adapti a la demanda i a les necessitats del sector.

 Formació reglada

En aquest grup, s’inclouen tres tipus de formacions: Cicles Formatius de Grau Mitjà

Explotacions Agràries extensives i explotacions Agrícoles intensives, és la millor opció per als futurs responsables de les explotacions agràries i aquells que vulguin dedicar-se professionalment a aquest sector que per la seva transformació precisa de treballadors qualificats. Les Escoles estan especialitzades en els cultius predominants a la zona: Gandesa en el tema de la viticultura, Alfarràs fruita dolça, Borges Blanques olivicultura, Reus horta intensiva i fruits secs, Empordà cultius herbacis, i finalment Manresa en agricultura ecològica. S’oferten a les ECAS d’Alfarràs, Borges Blanques, Pirineu, Amposta, Reus, Empordà i als CECAS de Gandesa i Manresa.

Explotacions ramaderes, són cicles que preparen tant per a responsables d’una explotació ramadera intensiva (boví, oví, ...) com per a treballs d’auxiliar de veterinari amb petits animals i animals de companyia o en el maneig i cura del cavall. S’oferta a l’ECA de Vallfogona de Balaguer.

Jardineria, prepara per a treballar com a jardiner autònom o emprat en empreses de conservació de jardins, vivers, floricultors, i també en art floral per a preparació de rams i altres elements de decoració floral. S’oferta a les Escoles d’Amposta i Sta. Coloma de Farners.

Treballs forestals i conservació del medi natural, forma per a incorporar-se al sector forestal i de conservació de l’entorn natural en oficis com silvicultor, agent forestal, agent del medi ambient,... S’oferta a l’ECA del Pirineu, i Sta. Coloma de Farners.

Conducció d’activitats fisico-esportives en el medi natural, és el cicle per a aquells que volen dedicar-se professionalment a treballar amb grups en les activitats lúdiques-esportives que es desenvolupen al medi natural (hípica, bicicleta, senderisme,...) S’oferta al CECA del Pallars i a l’ECA del Pirineu.

Elaboració de vins i altres begudes, prepara en les tècniques d’elaboració de vins i altres derivats de fermentats i en general de begudes. S’oferta al CECA de Gandesa.

 Escorxador i carnisseria-xarcuteria, encaminat a la formació per treballar com a carnisser o en un escorxador o indústria d’elaboració de la carn. S’oferta a l’ECA de l’Empordà.

Cicles formatius de grau superior

Gestió i organització de l’empresa agropecuària, dissenyat per a formar a responsables de gestionar grans empreses agropecuàries, cooperatives i empreses de serveis a l’agricultura. S’oferta a les ECAS del Solsonès, Alfarràs i Amposta.

 Química ambiental, prepara als treballadors d’empreses de tractament de residus, laboratoris de control ambiental, empreses d’instal•lacions i equips descontaminants, qualitat de les aigües... i específicament amb els residus de les explotacions agràries. S’oferta a l’ECA de Tàrrega.

Gestió i Organització dels recursos naturals i paisatgístics, destinat a preparar a responsables en empreses d’explotació forestal, impacte ambiental, piscifactories i alhora a responsables en grans empreses de jardineria i de gestió d’espais naturals. Es cursa a l’ECA del Solsonès, Sta. Coloma de Farners i Amposta.

Indústria alimentària, prepara per a treballs de supervisió i responsable de compres, producció, qualitat de diferents activitats en el camp de la indústria alimentària. Es cursa a l’ECA de l’Empordà i la especialització és en la indústria càrnia. Garantia Social (curs de tècniques agropecuàries) Es tracta d’un curs molt pràctic on els alumnes aprenen les tècniques bàsiques que els permetin treballar en una empresa agrària o de serveis a l’agricultura, i superant la prova d’accés als CFGM continuar la formació de nivell mitjà. Es cursen a les ECAS de Borges Blanques , Alfarràs i el CECA Gandesa.

Altra formació professional de llarga durada

Curs preparatori per a la prova d’accés als CFGS

En aquest curs es prepara als alumnes per a poder superar la prova d’accés als CFGS. Es cursa a l’ECA de Tàrrega.

Formació eqüestre Són formacions de llarga durada (un curs escolar com a mínim) amb l’objectiu de preparar en els diferents oficis del món del cavall (hípiques, cria de cavalls,....). Actualment s’ofereixen els cursos d’expert en cura i maneig del cavall nivells I i II , acompanyant de turisme eqüestre, auxiliar ferrador i oficial ferrador. S’imparteixen a l’ECA Eqüestre.

 Formació contínua

Aquest programa té com a objectius capacitar professionalment els joves per facilitar la seva incorporació al sector agroalimentari i rural i contribuir a l’actualització de coneixements i a la formació permanent dels professionals del sector agroalimentari. En concret es realitzen 8 tipus de cursos

Tecnologies de la Informació i Comunicació, hi trobem cursos d’usuari dels programes del paquet Office, cursos d’iniciació a Internet i de temes de comunicació o informàtica aplicada a algun àmbit productiu en concret.

Diversificació de l’economia rural, destinats a combinar les diverses activitats agràries tradicionals amb les de tipus artesanal i turístic per tal d’aconseguir un adequat nivell de rendes.

 Cursos tecnològics, són cursos de temàtica variada en funció de les necessitats de la comarca, així com d’especialització de cadascuna de les diferents escoles de capacitació agrària en els quals es desenvolupen.

 Gestió empresarial, amb continguts adreçats a millorar el coneixement de l’activitat econòmica de l’explotació i a la millora de la seva gestió.

 Aplicadors de productes fitosanitaris, destinats a donar informació a agricultors en general i a personal d’empreses que realitzen tractaments amb productes fitosanitaris i que permeten l’obtenció dels carnets d’aplicadors de fitosanitaris.

 Seguretat i prevenció de Riscos Laborals, els quals tenen com a finalitat donar la formació bàsica en seguretat als responsables de les explotacions agràries per adaptar-se a la normativa vigent.

Formacions exigibles, destinats als agricultors i ramaders que volen adquirir els coneixements necessaris per adoptar certes tècniques productives i també a aquells que necessitin acreditar una formació per sol•licitar ajudes al respecte o inscriure’s als registres corresponents.

Formació a distància

D’altra banda, s’està desenvolupament el programa de formació a distància com a complement dels cursos que s’ofereixen a les escoles de capacitació agrària amb modalitat presencial. Així, els alumnes inscrits poden seguir les classes sense haver de desplaçar-se als centres, ja que des del seu domicili poden efectuar totes les consultes que considerin necessàries al seu tutor. Depenen del tipus de curs, es fan en format paper (llibres i exercicis) o a través d’internet (des del portal RuralCat). Els cursos que es poden realitzar a distància són: aplicadors de productes fitosanitaris bàsic, incorporació de joves a l’empresa agrària, producció integrada, benestar animal, instruments per a la gestió agrària, documents mercantils, marges bruts i costos, gestió econòmica agrària, tresoreria, iniciació a l’excel i regs.

Inscripcions

Curs Data Cicles Formatius de Grau Mitjà Del 14 al 25 de maig Cicles Formatius de Grau Superior Del 5 al 15 de juny Garantia Social A partir del 14 de maig Curs preparatori per a la prova d’accés als CFGS A partir del 14 de maig Formació eqüestre A partir de l’1 de juny

Per a més informació us podeu adreçar a: www.gencat.net/darp/formació.htm

14 de maig de 2007