En destaca una partida de més de 5'5 milions d'euros destinats al reg de suport de Vingalis.

S'inicia l'execució del centre de referència de l'INCAVI a l'Alt Penedès i la nova seu comarcal del DAR per un import de 2'5 milions d'euros.

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, (DAR), a través de l’empresa pública REGSA ha adjudicat diferents obres per un valor total de 9.119.091’61 euros.

Es tracta de l’execució de les obres del reg de suport a la zona de Vingalis, al terme municipal de Flix a la Ribera d’Ebre, amb un import de 5.545.205’93 euros. L’execució de le sobres de reforma de l’edifici on s’instal.larà el centre de recerca i referència de l´INCAVI i la nova seu comarcal del DAR a Vilafranca del Penedès, amb un import de 2.446.132’53 euros. L’execució de les obres de condicionament i millora del camí d’Almenar a La Portella, a la comarca lleidatana del Segrià, per un import de 675.298’49 euros. I, finalment, l’execució de les obres de condicionament i millora dels camns de la Boquera, de Ca la Blanca, i de Vernís al terme municipal del l’Aldea, al Baix Ebre.

El DAR continua potenciant les inversions de cara a les infraestructures fonamentals per al desenvolupament del món rural, i amb l’objectiu de modernització i optimització de les estructures de reg de Catalunya.

27 d’abril de 2007