El director general de Pesca i Acció Marítima, Martí Sans, ha anunciat avui que Catalunya rebrà, durant l'any 2008, prop de 800.000 euros per a la realització de Plans Nacionals de Cultius Marins. Així s'ha acordat en el transcurs de la trobada de la Junta Nacional Assessora de Cultius Marins (JACUMAR) que ha tingut lloc a Barcelona.

Els Plans de Cultius Marins tenen com a objectiu conjuntar els esforços del Ministeri i de les Comunitats Autònomes per a dur a terme la recerca necessària per a poder desenvolupar l'aqüicultura a l'Estat espanyol. Per tant, i en el marc de diverses línies d'actuació prioritzades, es té en compte també a l'hora d'aprovar nous Plans Nacionals que hi hagi diverses Comunitats Autònomes interessades en desenvolupar-lo conjuntament. Normalment no es financien projectes que interessin únicament a una Comunitat Autònoma.

El DAR, a través de la direcció general de Pesca i Acció Marítima i el Centre d’Aqüicultura de l’IRTA, participa en la realització d’aquests plans, que solen tenir una durada d’entre tres i quatre anys.

En aquests moments, Catalunya està participant en els següents plans:

Transferència tecnològica d’espàrids

El projecte té com a objectiu realitzar una sèrie d’assajos pilots a nivell de produccions significatives, en col•laboració amb empreses del sector, sobre diverses espècies d’espàrids.

Cultiu de la corbina

El pla estudiarà la reproducció en captivitat de la corbina i la realització de proves pilot de cria larvaria i preengreix amb pinsos comercials i específics per a l’espècie.

Recirculació en tancs de cultiu en terra

Cada vegada és més necessària la incorporació de sistemes de recirculació d’aigua total o parcial a l’aqüicultura marina per tal de reduir despeses, impactes ambientals i millorar les tècniques de producció quan les condicions no s’ajusten als requeriments ambientals de les espècies cultivades. Per aquest motiu, en aquest pla es pretenen estudiar tots aquestes aspectes.

Cultiu de llenguado

Amb aquest pla es pretén augmentar el nivell de reproducció en captivitat del llenguado senegalès, conèixer millors condicions zoosanitàries per a l’engreix del llenguado i reduir el grau d’afectació per infeccions bacterianes.

Cultiu de la centolla

A través d’aquest projecte es vol aconseguir el desenvolupament del cultiu integral de la centolla en captivitat i la valoració de la seva possible repoblació en el Mediterrani.

Cultiu d’espècies d’interès en hatcheries

L’estudi es centra en les espècies Callista chione (petxina lluenta), Donax trunculus (tellerina) y Solen marginatus (navalla) i pretén conèixer l’adaptabilitat a les condicions de laboratori i requeriments d’aquestes espècies per a optimitzar l’acondicionament dels reproductors. També té com a objectiu obtenir respostes de qualitat en criader i desenvolupar tècniques de producció de llavor estudiant les condicions òptimes dels cultius larvaris i postlarvaris i l’optimització dels sistemes de preengreix i adaptació al medi natural.

Estudi de les condicions idònies del cultiu de musclo

Amb aquest estudi es volen analitzar les possibilitats del cultiu de musclo en mar obert mitjançant l’exemple de muscleres flotants, estudiant tant els aspectes de producció (creixement, mortalitat, composició bioquímica, etc) com altres aspectes igualment interessants a tenir en compte per al cultiu.

Gestió sanitària de l’aqüicultura

El projecte té com a objectiu avaluar el funcionament dels sistemes de recirculació existents en l’actualitat en els diferents centres de I+D en aqüicultura marina participants i obtenir dades tècniques d’interès per al disseny i funcionament de circuits tancats per a instal•lacions experimentals però també industrials.

Aqüicultura integrada de cultius multitròfics

El pla té com a objectiu l’estudi del comportament dels sistemes multitròfics en instal•lacions de terra. Per tal de dur a terme aquest estudi, es comptarà amb les instal•lacions que l’IRTA té a Sant Carles de la Ràpita, dins el Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Comparació de la determinació PSP en els mol•luscs

Aquest estudi permetrà comparar les metodologies existents i l’aplicació dels mitjans utilitzats actualment dins els programes de vigilància que quantifiquen les toxines PSP en bivalves. Durant el 2008 finalitzaran els plans de transferència tecnològica d’espàrids, cultiu de la corbina i recirculació en tancs de cultiu en terra, els quals hauran suposat una inversió de 168.350 euros. En el transcurs de la reunió s’han aprovat els pressupostos definitius de la resta de plans, els quals ascendeixen a 434.741,22 euros. D’altra banda, també s’han aprovat 5 nous projectes per iniciar de cara el 2008. Són els següents: - Caracterització de la qualitat del peix de cria - Selecció d’indicadors, estàndards, programes i protocols de mètodes i mesures en aqüicultura marina - Propostes i millores pel disseny i control de plans de repoblació i impacte en medi marí - Optimització del cultiu intensiu de cloïssa i identificació de marcadors genètics per seguiment de poblacions - Programa pilot de millora genètica d’orada Aquests projectes tenen un pressupost inicial de 60.000 euros cada un, però al llarg del 2008 s’acabaran d’aprovar els pressupostos definitius, un cop s’hagi presentat el projecte complet. JACUMAR és un òrgan d’assessorament del ministeri d’Agricultura, Alimentació i Pesca (MAPA), creat per la Llei de cultius marins, i funciona com un òrgan col•legiat de coordinació entre les Comunitats Autònomes que tenen competències exclusives en aqüicultura marina i l’Administració central. Aquest òrgan, per tant, és el que proposa la distribució entre les Comunitats Autònomes del fons de l’Estat destinat a R+D en l’àmbit dels cultius marins. Catalunya rebrà aquest any en aquest concepte 603.595 euros.

8 de maig de 2007