La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i el secretari de Joventut, Eugeni Villalbí, han explicat el canvi de model que s’impulsa des de la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania, i que es basa en garantir la igualtat de drets i oportunitats per al jovent des d’una perspectiva transversal.

En la compareixença en la sessió informativa de la Comissió sobre les Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya, Eugeni Villalbí ha explicat que “no ens conformem amb un discurs victimista ni paternalista de la situació social dels joves. Cal una acció de govern que vagi a les causes reals dels problemes dels joves, i entenem que apostar pels joves es una estratègia de país”.

Quatre eixos programàtics

En el marc d’impulsar el desenvolupament de les polítiques de joventut a Catalunya, durant la compareixeça, el secretari de Joventut ha explicat detalladament els onze eixos programàtics en els quals es concreten les línies de treball de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania:

  1. Garantir la igualtat de l’impacte de les polítiques de joventut en les vides de tot el jovent de Catalunya, des d’una perspectiva d’equilibri territorial.
  2. Facilitar l’accés a l’habitatge, incidint en el foment del lloguer mitjançant la Xarxa de Borses Joves d’Habitatge.
  3. Lluitar contra la precarietat laboral impulsant l’Acord Nacional d’Ocupació.
  4. Fomentar la participació i l’associacionisme per avançar cap a una societat més cohesionada, democràtica i sòlida.

Aquestes i d’altres actuacions es veuran reforçades amb el Pla Nacional d’Emancipació. D’altra banda, les eines que permetran materialitzar aquests objectius són l’Agència Catalana de la Joventut i la Llei de polítiques de joventut.

L’Agència Catalana de la Joventut

L’Agència Catalana de la Joventut, aprovada per la llei 6/2006, respon a l’objectiu del Govern de dotar les polítiques de joventut d’un ens públic depenent de la Secretaria de Joventut que executi programes adreçats al col·lectiu dels joves.

La Llei de polítiques de joventut

La futura llei, impulsada per la Secretaria de Joventut, desplegarà l’única competència exclusiva que encara no ha estat desenvolupada per llei de les trenta-tres que l’actual Estatut atribueix a la Generalitat i establirà les bases de com les administracions públiques desenvoluparan, en els propers anys, les accions que porten a terme per als joves, per tal que s’ajustin al màxim a les necessitats reals que tenen i que siguin el màxim d’efectives.

27 de març de 2007