Va participar en l’acte de presentació dels resultats d’un treball recerca sobre la participació dels estudiants de secundària als seus centres, elaborat per la Fundació Pere Tarrés

El secretari de Joventut, Eugeni Villalbí, acompanyat del vicepresident del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), Jaume Soler, i de la vicepresidenta del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), Marta Cots, van presentar els resultats de la Recerca-acció sobre participació juvenil als centres educatius de secundària de Catalunya, elaborada per l’àmbit de Projectes Socials de la Fundació Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull. L’acte va tenir lloc ahir dimecres al Centre de Cultura Popular i Tradicional La Troca de Granollers (Vallès Oriental) amb la presència de la cap d’investigació, qualitat i innovació de Projectes Socials de la Fundació Pere Tarrés, Rosa Coscolla, i de la coordinadora de la recerca, Àngels Piédrola.

La recerca, amb un pressupost de 54.000 euros, està impulsada per un Grup de treball integrat per la Generalitat, a través del Departament de Relacions Institucionals i Participació, el Departament d’Educació i la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania, més el CNJC i el CJB.

Durant la presentació, Eugeni Villalbí, va afirmar que el principal objectiu d’aquest Grup de treball és el foment de la cultura participativa entre el jovent, així com la seva implicació en la construcció del seu entorn. Segons Villalbí, tot el material i coneixement generat en la recerca servirà per a què els diferents departaments i entitats que conformen el Grup de treball puguin analitzar quines haurien de ser les principals línies d’actuació a partir d’ara i els diferents agents que cal implicar en la seva definició i implementació. El secretari de Joventut va destacar la importància del foment de la participació als centres de secundària com “un eix per facilitar l’accés dels jovent a la plena ciutadania, en el marc dels valors democràtics i de solidaritat.” En la seva intervenció, Villalbí també va anunciar la voluntat d’impulsar el foment de la participació a l’àmbit universitari.

Desconeixement dels seus drets i dreures

L’estudi, en el qual s’han enquestat més de 1.000 alumnes i més de 700 professors de centres de secundària públics i privats de Catalunya, conclou que el coneixement i la participació dels estudiants en les decisions dels centres de secundària és molt baixa. En aquest sentit, mostra que tres de cada quatre alumnes desconeix quins són els seus drets i deures al centre, tot i que un 60% dels professors assenyala que ha treballat aquesta matèria amb els seus alumnes. Segons aquest estudi, els estudiants tenen dificultats per accedir a la informació. De fet, el 44% dels joves enquestats no sap que és el Consell Escolar i el 48,5% desconeix quins són els seus representants en aquest òrgan.

La recerca posa de manifest que els mecanismes i òrgans existents (delegats, Consell Escolar de Catalunya, consell de delegats, etc.) solen acomplir funcions de tipus informatiu i poques vegades d’incidència en la presa de decisions. Aquest fet no afavoreix la motivació de l’alumnat en participar. Pel que fa a la figura del delegat, tot i que el 66 % la consideren útil i necessària, només un 17,7% voldrien exercir aquesta tasca.

Baixa participació en l’organització del centre

A nivell general, l’alumnat està participant en àmbits molt específics, com: els aspectes organitzatius de l’aula, l’animació al centre i la participació en projectes d’entorn ja definits. En canvi, la participació de l’alumnat és força baixa en el treball-aprenentatge a l’aula, els aspectes d’organització del centre i el disseny i l’avaluació dels projectes d’entorn.

En relació amb l’entorn comunitari del centre, es constata que el 64% del professorat no vincula a la matèria que imparteix el coneixement de l’entorn. En aquest sentit, la principal activitat que es realitza fora del centre és la visita als museus, arxius i edificis o monuments històrics. A més, les accions amb el teixit associatiu solen ser puntuals i existeix la percepció des del món associatiu de dificultat d”entrar” en el centres educatius.

Per altra banda, s’observa que els centres de secundària treballen les competències bàsiques que han de tenir els alumnes per participar en el seu dia a dia però aquesta tasca no es fa de manera sistemàtica. A més, es constata confusió entre el professorat sobre el que s’entén per metodologies participatives, tot i que el 62,1 % manifesta que les utilitza.

Segons l’estudi realitzat per la Fundació Pere Tarrés, els estudiants amb més predisposició a participar de manera activa en les decisions i activitats del centre acostumen a ser els que tenen bons resultats acadèmics, els més joves i els que se senten identificats amb el centre.

Finalment, entre els principals condicionants que existeixen alhora de promoure la participació dels alumnes a l’aula i al centre figuren: la massificació en les aules, la diversitat de necessitats de l’alumnat, les motivacions i el posicionament del professorat i dels equips directius.

22 de març de 2007