Els hàbits de la població catalana estan canviant. Un fet que ho demostra és que el consum de llet líquida se substitueix cada dia més per productes lactis elaborats, és a dir, cada dia la població veu menys llet però consumeix més productes com ara iogurts, formatges o postres refrigerats.

Cada català es gasta, de mitjana, uns 125 € a l’any en la compra de llet i productes lactis, uns 18 € més que cada espanyol, i aproximadament uns 35 kg de derivats lactis en els que destaquen sobretot els iogurts (+1,27 kg de més respecte Espanya) i els formatges (+0,85 kg de més respecte Espanya).

El cost de vida a Catalunya és més elevat que a la resta d’Espanya, la qual cosa es reflexa a l’hora d’anar al mercat i adquirir qualsevol producte lacti. De mitjana, a Catalunya els derivats lactis són 0,35 €/kg més cars que en conjunt del territori espanyol.

Aquestes dades s’extreuen del primer “Informe del sector lleter. Exercici 2006”, elaborat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l’Observatori de la Llet. Cal remarcar la celeritat de l’Observatori en l’obtenció de les dades, que corresponen al tancament de l’exercici a 31 de desembre del 2006, i que s’han obtingut només tres mesos després d’aquesta data.

L’informe atén aspectes del sector productor, com ara la gestió econòmica de les explotacions de vaques de llet, els preus pagats i els percebuts, entre d’altres. Tanmateix, s’hi inclouen dades de les indústries de transformació de llet, i del consum de productes lactis.

Pel que fa al mercat dels formatges, l’any 2006, s’ha consolidat com l’any dels formatges als supermercats i àrees comercials. És el producte que més ha augmentat la seva presència als lineals, amb més del 22% en volum. No és un fet casual, els hàbits de la població estan canviant a marxes forçades i el consum de formatges augmenta en detriment, sobretot, del consum de llet líquida.

Es destaquen sobretot increments importants en el consum de formatges frescos, productes amb menys calories i més acceptats en una dieta equilibrada i mediterrània. Al mateix temps, també augmenta el consum de formatges d’importació, com ara el tipus holandès. Aquests augments són en detriment del consum de formatges tradicionals (manxec, maó o gallec) que, tot i això, encara són els més consumits per la població amb un 33% sobre el total.

Malauradament, aquest augment en el consum de formatges, productes d’elevat valor afegit, no repercuteix directament sobre la indústria transformadora del país ja que la majoria de formatges són importats, principalment de França, Bèlgica, Dinamarca i Holanda.

En definitiva, de les dades obtingudes de l’Informe del sector lleter relatiu a l’exercici 2006, es pot concloure un canvi de tendència en els hàbits d’alimentació de la població, sobretot en aquella resident a les grans ciutats.

Cada vegada més, el consum de llets líquides se substitueix per la de derivats lactis més nutritius, concentrats i amb un valor afegit més alt. Al mateix temps, es demanden productes amb una qualitat extra i diferenciada, per exemple un producte que recordi a un iogurt casolà, o a un formatge de qualitats organolèptiques especials. S’obren, per tant, possibilitats importants per intentar valoritzar aquella llet crua obtinguda en granja, en un nínxol de mercat emergent i amb marges de beneficis que poden arribar a ser interessants si es gestionen correctament els recursos disponibles.

L’observatori de la llet, creat pel Departament d’Agricultura mitjançant el Decret 267/2006 de 20 de juny de 2006 (DOGC núm. 4660 - 22/06/2006) té com a funcions, a més de donar suport a la Taula Sectorial de la Llet, unes de tècnicament molt concretes, tals com realitzar i analitzar la gestió tècnica i econòmica de les explotacions de vaques de llet, estudiar la situació del sector, orientar l’assessorament públic i privat, elaborar un sistema d’informació directa de les explotacions i, per últim, elaborar informes, publicacions i estudis relacionats amb el sector. És pioner a tot l’Estat en l’àmbit productiu del sector agrari.

L’informe complert es pot consultar a: http://www.gencat.net/darp/c/dades/llet/info06.htm

3 d’abril de 2006