El Govern destinarà una subvenció de 357.476 euros a l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió de la Borsa Jove d’Habitatge de Barcelona, ara depenent de la Secretaria de Joventut. L’acord s’ha pres en el marc del traspàs d’aquest ens al consistori barceloní, que respon a la voluntat recollida per la Carta Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

La carta municipal especifica que l'ajuntament exerceix per delegació o en règim de cooperació amb la Generalitat de Catalunya, la gestió de tots els equipaments públics destinats a la joventut. Actualment hi ha 38 borses joves d’habitatge a tot el territori: 23 són a la demarcació de Barcelona, 5 a la demarcació de Tarragona, 4 a la demarcació de Girona, 4 a la demarcació de Lleida, i 2 a les Terres de l’Ebre.

En totes aquestes borses joves d’habitatge, s’hi han atès l’any 2006 un total de 90.401 joves i prop de 8.500 propietaris, i s’hi han signat 1.813 contractes de lloguer.

La subvenció pels propers dos anys aprovada avui pel Govern es dividirà en 150.200 euros el 2007 i 207.276 euros per al 2008. L’acord d’avui fa efectiu l’acord de traspàs de la Borsa Jove d’Habitatge de Barcelona de la Secretaria de Joventut a l’Ajuntament de Barcelona i a partir d’aquí, la Borsa s’integrarà en el nou Servei d’Habitatge Jove de la regidoria de Joventut de Barcelona.

Aquest servei esdevindrà una finestra única en matèria d’informació, orientació, assessorament i gestió de diversos programes d’habitatge per a joves. Fins ara, la de Barcelona era l’única borsa jove d’habitatge de Catalunya que no estava gestionada per l’ajuntament del municipi on està ubicada.

El Programa de la Borsa Jove d’Habitatge, impulsat per la Secretaria de Joventut, té com objectiu oferir habitatges de lloguer en condicions avantatjoses, tant per als joves llogaters com pels propietaris dels immobles. D’una banda, informa el jovent sobre qualsevol aspecte vinculat amb la compra o lloguer d’un pis (procediments legals, impostos, taxes, ajuts públics, crèdits d’habitatge, hipoteques, protecció oficial, autoconstrucció, cooperatives...), i d’una altra, fa d’intermediari entre llogaters joves i els propietaris.

3 d’abril de 2007