La consellera d\'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i el secretari per a la Immigració, Oriol Amorós, han exposat aquesta tarda al Parlament de Catalunya les principals línies d\'actuació del Govern per aquesta legislatura en polítiques d\'integració i acollida dels nous catalans.

En sessió informativa davant la Comissió de Benestar i Immigració, Oriol Amorós ha destacat el Pacte Nacional per a la Immigració com el principal repte de la Secretaria per aquesta legislatura. Un acord estratègic que l\'executiu proposa estructurar en quatre grans eixos: fluxos migratoris, mercat de treball, adaptació dels serveis públics a la societat diversa i, finalment, convivència i model de societat.

Amorós ha afirmat que “juntament amb el respecte i l\'interés per la diversitat, com a característica estructural, una societat cohesionada i estable requereix una visió mínima comuna basada en la igualtat, el pluralisme i el civisme, amb la llengua i cultura catalanes com a peces centrals del que podríem anomenar cultura pública comuna”.


La Secretaria per a la Immigració també s\'ha marcat com a grans objectius d\'aquest període legislatiu aprovar la Llei d\'acollida, desenvolupar l\'actual Pla i aprovar el nou Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2011 (amb les actuacions calendaritzades i pressupostades dels compromisos establerts al Pacte Nacional), així com aprovar la futura Llei d\'integració.


D\'altra banda, Oriol Amorós ha exposat el Pla de Govern 2007-2010 de la Secretaria que inclou set grans eixos programàtics:

- Coordinar les polítiques del Govern d\'acollida, igualtat i acomodació en matèria d\'immigració

- Impulsar les relacions amb l\'Estat espanyol, la Unió Europea i els països d\'origen per a la gestió dels fluxos migratoris

- Desplegar polítiques locals en l\'àmbit migratori

- Desplegar polítiques amb el món associatiu en l\'àmbit migratori

- Desplegar l\'Estatut de Catalunya en matèria d\'immigració

- Desenvolupar serveis propis per al suport del conjunt de polítiques d\'immigració en l\'àmbit de la informació, la formació i la recerca

- Impulsar el Pacte Nacional per a la Immigració

Finalment, Amorós ha puntualitzat que el Govern orienta les seves polítiques a la societat en general: “no són polítiques per a les persones immigrades sinó per a tota la societat. El Govern no té polítiques per a les persones immigrades, només, sinó per a totes les persones”. En aquest sentit, ha afegit que “la Generalitat farà una aposta molt important en dotar adequadament de recursos totes aquelles àrees i serveis amb més demanda, com és el cas de l’àmbit escolar, de la salut, de l’aprenentatge de la llengua, dels serveis socials i de l’accés a l’habitatge” per a fomentar la igualtat entre la ciutadania.