La Secretaria per a la Immigració, adscrita al Departament d'Acció Social i Ciutadania, ha invertit 45.000 euros en incentivar la formació universitària en l'àmbit de la immigració durant el 2006.

Es tracta de la partida corresponent a una convocatòria específica d'octubre de l'any passat que l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), adscrita al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, ha ressolt aquest mes d'abril. La iniciativa també ha comptat amb el suport de la Direcció General d'Universitats.

La línia de suport a l'especialització acadèmica en gestió del fet migratori ha beneficiat un total de 54 estudiants de diversos màsters, postgraus i cursos de doctorat d'universitats d'arreu de Catalunya. En concret, 13 estan matriculats a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 13 a la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, 10 a la Universitat de Barcelona (UB), vuit a la Universitat de Lleida (UdL), sis a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), tres a la Universitat de Girona (UdG) i un a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Els ajuts consisteixen en el pagament del 50 per cent del cost de la matrícula amb un màxim de 1.000 euros per persona. De cara a la convocatòria de 2007, la Secretaria per a la Immigració i l'AGAUR tenen previst que s'obri abans del mes de juliol. El 2006 ha estat la primera vegada que la Generalitat ha promogut ajudes per incentivar la formació en l'àmbit d'immigració, fet que ha permès aflorar diversitat de titulacions que, sense estar centrades completament en immigració, sí comparteixen una gran part de continguts, sobretot tenint en compte la transversalitat de la matèria.